Kunskapens träd….

Nu tillbaka till det som jag började med – Kunskapens träd på gott och ont!

Jag nämnde att det är väldigt lätt att man själv börjar ljuga om man lyssnar till lögn! Kommer du ihåg det? Kolla annars igen i bloggposten nedan, Människan valde fel! Som barn lärde jag mig att trolla från en liten bok som jag lånade på skolbiblioteket. Alla kunde låna den och jag trodde att vuxna visste vad det handlade om när jag började. Men alla även de vuxna imponerades av mitt trolleri och det inspirerade mig att utveckla mina ”färdigheter” mer och mer! Men jag visste ju att det jag höll på med var bara bluff och lite fingerfärdighet tillsammans med preparerade tillbehör! Det som förundrar mig och alltid förundrat mig sedan dess är att alla människor, även idag är lika fascinerade av lögnen – för det är verkligen lögn och bedrägeri alltsammans!

Med tanke på att vi lever i det som är följderna av syndafallet – så är vi alla hänvisade att leva i och av Kunskapens träd, även om vi inte vill det! Hallå där, det gör inte vi säger många nu, och det kan ju till viss del vara förståeligt! Vem vill leva i det!!?? Men du! – Tänk efter riktigt noga nu, innan du protesterar för mycket och tappar kontrollen över vad det är du läser!

Jag ska förklara vad jag menar. I min ungdom så hamnade jag i bilskoleutbildning och skulle bli bilskollärare, där fick vi lära oss en hel del pedagogik. Läraren var expert i pedagogik och undervisade i det ämnet dagligen! Han tog följande lilla exempel:” vi sitter i en lektion och ska ta in det som läraren undervisar om, i det ämne som jag måste kunna för att bli en bra bilförare. Mitt i lektionen gör läraren en rörelse och en grimas som får dig att börja tänka på din farbror som gjorde precis likadant en gång och då började alla att skratta och så vidare… vänta nu vad hände?

Jo du missade just det som var det viktigaste i det avsnittet i lektionen du var på! Du missade det läraren sa på grund av dina tankar om din farbror”. Detta kallas Associationer, det du (eleven) upplevde och det är sådant du och jag kan drabbas av väldigt ofta! Det är därför som jag vill att du inte protesterar för mycket just nu angående kunskapens träd!
Den här lilla utläggningen kan säkert vara bra att komma ihåg i fortsättningen!

När du läser på den här bloggen så fungerar du som de flesta människor, du associerar kanske till någon annan blogg eller till något du hört eller läst nyligen eller till och med en ”tanke” som dyker upp och så tappar du tråden i det du läser! Läser man i bibeln, så har jag noterat ett antal gånger, att man läser orden med den tanke man har om dem, när man läste det tidigare. Det är ofta man läser in ett annat budskap än vad det egentligen står där, på grund av att man har en färdig uppfattning eller en tidigare inlärd lära!
Men vart vill jag komma med det här resonemanget undrar du kanske?
Jo, Kunskapens träd – det är just vad detta är! Hela resonemanget utgår från kunskapens träd på gott och ont!

”Det är betecknande att detta träd finns i mitten av lustgården(1 Mos. 3:4). Självcentrering är den främsta sjukdom vi plågas av. Efter det att Adam o Eva ätit av frukten var deras första reaktion att börja se på sig själva. Innan de åt hade de inte ens lagt märke till sin nakenhet. De hade sin uppmärksamhet på Herren och avsikterna Han hade med att ha skapat dem. Efter att ha ätit av frukten, tvingades de att jämföra sig själva med det onda och det goda, som de nu fått kunskap om”. (Citat från Rick Joyners bok Det fanns TVÅ TRÄD i lustgården).
Ett citat till från samma bok, – ”Det var inte den dåliga eller onda sidan av Kunskapens träd som bedrog Eva, det var den goda. Det ”goda” från Kunskapens träd dödar lika säkert som det onda”!

Jag ska ta en bild till ifrån det dagliga livet i vår värld.

För något år sedan hade jag ett par samtal med några i olika ledarställning, den ena via ”nätet” den andra i telefon! Jag var tvungen att framföra en del synpunkter på deras undervisning bland annat! Jag hade en tid senare en dröm. Jag stod vid ett järnvägsspår nedanför perrongen med ett par vagnar som jag skulle koppla till ett lok som vi väntade på! Det fanns två till som stod längre bort på perrongen och den ene som stod längst bort ropade ”nu hör jag att det kommer”! Jag hörde det också, men det (loket) körde alldeles för fort! När loket kom runt berget som skymde spåret såg vi att det gick alldeles för fort och jag skrek till de andra ”de har inte brytt sig om varningssignalen”! Loket skulle ju komma in mot perrongen och koppla på vagnarna som jag stod vid, men på grund av farten så körde det av spåret vid perrongslutet och brakade ut i ett kärr där det sjönk!
Jag förstod senare att de här ledarna som jag nämnde ovan, inte tagit emot mina synpunkter.

En bild till..

Jag har en liten bild till från den bok jag citerade ovan i samband med detta. Han (Rick Joyner) skriver om Kunskapens träd att det kan liknas vid ett järnvägsspår! ”Historikern Will Durant säger att det är människans seder och vanor som bevarar henne vid sina sinnens fulla bruk. Utan ett regelverk där våra sinnen kan röra sig med otvungen lätthet blir vi ständigt tveksamma och grips av osäkerhet. På samma gång som järnvägsspåret begränsar tågets frihet, så är det ändå förutsättningen för att tåget ska kunna röra sig!
Inte heller människan är verkligt fri att leva i denna värld utan de restriktioner som Gud har lagt på henne!
Det som begränsar människan är också det som sätter henne fri att bli det som hon skapades till. Om ett tåg försökte lämna spåren och köra ut i naturen så skulle det snabbt sjunka ner och inte fungera längre.
Sedan människan beslöt sig för att hoppa av sina ”spår” har hon sjunkit allt djupare och blivit allt mer instabil. De som har valt sin egen väg till ”frihet” har blivit de mest bundna. ”Spåren” på gott och ont är frustrerande för människan, men är det enda som kan hålla en människa stabil tills hon kommer till Yeshua (Jesus)”

Ja just det – det är Han som är Vägen, Sanningen och Livet, som för oss tillbaka till ursprunget, närgemenskap med Gud vår Fader och skaparen av Allt! Det är Livets mening!
Forts…följer