Att se på sig själv…

Självcentrering…att se på sig själv….

Det är oftast så att man inte ser det själv, – jag menar att det mesta man företar sig, är centrerat kring sin egen person och det man håller på med och det måste så vara i de flesta situationer där vi har en uppgift eller ett arbete som vi ska sköta! Men så fort det handlar om andra människor som av olika skäl kommer i vår väg eller kommer in i vårat liv, är det ju tacknämligt om vi inte surrar kring vårt eget hela tiden, – eller hur!?? ”Efter det att Adam o Eva ätit av frukten var deras första reaktion att börja se på sig själva”.
Där har du det, det var det jag skrev i förra bloggposten som du kanske minns!? Och det här… ”Sedan människan beslöt sig för att hoppa av sina “spår” har hon sjunkit allt djupare och blivit allt mer instabil. De som har valt sin egen väg till “frihet” har blivit de mest bundna”.

Om vi tar lagen om kött och ande så förklaras det kanske lite bättre! ”Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet…” (Gal.6:8). Här har jag tagit lite citat ur boken ”Två träd” igen.
”Bara om vi sår i Anden kan det som är ande skördas. Att ge näring åt egenvilja är att ge näring åt självcentrering och de självcentrerade är inte kapabla till ädla tankar och gärningar. De är bara intresserade av sina egna behov och önskningar…. De självcentrerade är inte i stånd att uppnå några högre principer för kärlek, pliktkänsla, rättvisa, barmhärtighet eller ens frihet – även om de kanske kraftfullt predikar om detta!”

”Den självcentrerade kanske ansluter sig till vissa grupper men den grundläggande motivationen till detta kommer att vara självcentrering, d.v.s. personlig uppmärksamhet, upproriskhet eller behovet att bli identifierad med en stark social enhet.
Att lägga åt sidan personlig ambition för att bli en sann tjänare har nästan blivit något obegripligt. Ändå är just detta vägen till den enda sanna frihet vi någonsin kommer att känna till – att bli en Yeshua (Jesu) Messias tjänare (lärjunge). Inte förrän HAN blir centrum i våra liv kan vi förstå vad verkligt förstånd och verklig frihet är”.
Nu tillbaka till de där ”spåren” igen, och då är det dags att se på vad de står för! Jo… just det ”lagen” var det han sa (skrev) och nu ska vi titta närmare på det!

Guds Lag… (spåren) vad är det?…..

Utan ”lagen” som det står i våra svenska biblar skulle vi inte leva kvar på jorden längre! Vad är det du säger – undrar du säkert nu!? Ja du vet väl att det finns många lagar som du och jag måste leva efter (under) även om vi inte vill.
Ta naturlagarna t.ex.: centrifugalkraften, friktion, och tyngdlagen m.fl..
Vad var det Gud sade till Adam? Jo – ”av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö”. Vad innebär det att döden dö? Jo, det innebär att man skiljs fån Gudsgemenskapen för evigt, med andra ord går evigt förlorad! Den första ”lagen” som Gud instiftade (gav till) för människan var alltså detta! Nu är det ju så att det som vi i våra biblar översatt som ”lagen” på Hebreiska heter ”Torà” och det betyder ”instruktioner” vilket blir mycket tydligare om vi konsekvent använder det ordet i stället för ”lagen”.

Så det var Guds instruktion till Adam att om han åt av detta träd skulle han ”döden dö” (gå evigt förlorad).
Nu var det så att GUD som Är av Evighet – visste att människan skulle ”välja fel” och därför ville Han visa sin omsorg och kärlek till sin avbild, – så han hade en nådesväg att visa människan!
Skulle Gud ha gjort som vi tycker o tror skulle han ha utrotat Adam och Eva direkt! Men Gud hade sagt att det han gjort VAR GOTT, så han hade en plan redan färdig för sin Älskade avbild! Han som är Förstfödd före allt skapat, Yeshua (Jesus) var och är Hans (Guds) plan för dig och mig!

Nu ska vi titta lite närmare på hur vi handhar den!

Låt mej ta en bild till ur mitt liv  från bilskolelärartiden! Jag hade en gång en elev som var otroligt duktig i bilkörning och han hade lätt att lära och ta instruktioner! Duktig i teorin och fenomenal på att hantera bilen! Vi körde då en Volvo 140 modell och det var ju ingen superbil i väghållning precis! En dag hade det snöat kraftigt i det området och det kom nästan 20 centimeter blötsnö på kort tid! Vi var på väg hem till honom vid lektionsslutet och i backen upp till området han bodde i stod flera bilar som hade kört fast och slirat av! Vi tuffade upp förbi alla dessa förare som stod och tittade efter oss med förvåning – en bilskolebil med sommardäck gled förbi och vi kom hem till hans avstigning utan problem!

När den här killen skulle ”köra fram” var det bilskolescefen som var med och trafikinspektören sade till honom att han ville testa grabben lite extra! Han var en av de få som fick 10 poäng i både körning och teori på en framkörning, som det hette då! När den här killen fick sitt körkort fick han en bil av en släkting och första dagen han körde in till staden ensam åkte han av vägen i en kurva och kvaddade bilen och skadade sig ordentligt!

Det hjälper inte att vara bra och duktig i det man lärt sig, om man inte håller sig till det man lärt sig, eller med andra ord inte håller sig till de ”lagar” som reglerar ens framfart! Jag nämnde några naturlagar ovan och som du vet så kan vi inte bara ta bort dem eller ens negligera dem, för då hamnar vi i instabilitet! Tänk dig själv om inte tyngdlagen fanns… då skulle vi inte finnas kvar på jorden utan kastas ut i rymden och där förintas! Nu finns naturlagarna, tack och lov, då det är väl bäst att vi försöker anpassa oss till dem! Vi måste helt enkelt acceptera de restriktioner Gud lagt på oss!
Frågan är om vi gör det när det ser ut som om vi kör rakt in i bergväggen, som jag citerade i blogginledningen

Vilka lagar är det jag egentligen talar om!?

Jo det är GUDS ”lag” och den kom inte till bara för att Mose skulle skriva ner den i bibeln när den/de skrevs av Guds eget finger på berget Sinai, men som du redan har läst tidigare i min blogg så kom dessa ”lagar” (instruktioner) redan i skapelsen början!
Nu har det hänt mycket genom historiens alla tusentals år och vi tycker oss inte behöva ”lagen” mer för nu gäller nåden! Eller hur?
Då vill jag ställa en fråga till dig som läser detta? Vad var det för skrifter som Paulus syftade till i 1 Tim. 4:13 ”Var nitisk i att föreläsa skriften och förmana och undervisa, till dess jag kommer.” Det fanns inget NT som han kunde hänvisa till, – eller hur!

Så här säger Paulus på ett annat ställe i 2 Tim. 1: 9b -10 ”….icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdeliga tider sedan gavs oss i Messias Yeshua, (Kristus Jesus) men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Messias Yeshua (Kristus Jesus) uppenbarelse.” (1917 års övers.)
Här har du det igen – Evangeliet om Yeshua (Jesu) försoning fanns i de gamla skrifterna -Toràn – och det var dessa skrifter Paulus undervisade ifrån hela tiden!
Vi tar ett ord till av Paulus till Timoteus! 2 Tim. 3:16 – 17. ”All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.” (1917 års övers.)
ALL SKRIFT ingiven av Gud, står det! Vem har tagit ifrån oss det (GT) Toràn och skyller på nåden!??? Jo – samma orm som sade ”skulle väl Gud ha sagt”! Här har du orsaken till att det ser ut som det gör i världen  och i kristenheten idag! Det fanns på 70 talet en frikyrkopastor som i sin predikan bl.a. sade ”GT behövs inte i våra biblar”!

Mera om lagen…

”Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna” säger Yeshua (Jesus) i Matteus 24: 12! (1917 års övers.) Den lag som Yeshua (Jesus) hänsyftar till här är inte naturlagarna eller Sveriges rikes lagar utan Guds ”lagar”! Det är Torahn!
I  2Joh.v.6 (Ref.bibeln) står det : 6.”Detta är kärleken: att vi vandrar efter hans bud.Detta är budet som ni har hört från begynnelsen att ni skall vandra i det”.
Om inte Kärleken till Hans bud finns i oss så hamnar vi i detta laglöshets – tänkande och då kallnar vår kärlek!
Det märks oerhört tydligt i vår EGO – trippade värld, – för det finns så lite av Verklig Kärlek och Omsorg även i ”kristenheten”, för man är så upptagen med sig själv och sin egen ”trosuppfattning”, sin egen ”lilla grupp” eller ”tillhörighet”, så man ser inte sina närmastes nöd eller behov!
Hur var det Jakob sa i sitt brev : ”Så är ock tron i sig själv död, om den inte har med sig gärningar”.
Nu torde någon säga : >> Du har ju tro?>> — >>Ja, och jag har också gärningar ; visa mig din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro.>>

Vad säger Paulus till Korinterna: ” Ni är vårt brev, inskrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor”. (2 Kor. 3  :2)  Om du och jag är kända och lästa av alla människor då är det ju våra gärningar som avslöjar vår tro!

Du som har en tro på Gud! Sök dig närmare Honom Nu i Dag, för som du förstår har ormen inte slutat att tala med människan och särskilt inte med de ”troende”! Du som inte har en tro på Gud skynda dig till Honom nu i dag! Vägen till honom har du redan fått i denna blogg, den går genom att du vänder dig till Yeshua(Jesus) och ber om dina synders förlåtelse – då ska han ta emot dig och hjälpa dig in i Guds barns frihet – Frälsningen!

forts.följer