Guds Ord … Sanningen

Mera om sanningen!

Jag ska börja med ett bibelord den här gången också, men först litet sammandrag av händelserna för att det inte ska bli för långt! Konung Josafat befryndade sig med kung Ahab. Han for ner till honom och de hade en fest tillsammans! Kung Ahab ville få Josafat med sig i ett angrepp på kungen i Aram.

Josafat samtyckte men han vill först att man skulle fråga Herren. Då sammankallade Ahab alla 400 män som var profeter och frågade dem om man skulle dra åstad och kriga i Ramot i Gilead? De svarade ”drag dit upp; Gud ska ge dem i konungens hand”.
Konung Josafat frågade om det inte fanns någon annan Herrens profet som man kan fråga?

Så här svarade kung Ahab i 2 Krönikeboken 18: 7
”Israels konung svarade Josafat: ”Här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga HERREN; men han är mig förhatlig, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan beständigt allenast olycka.” Josafat sade: ”Konungen säge inte så.”

Kungen skickade efter Mika och sändebudet som hämtade honom sade till Mika: v.12:
…..”Det är så, att profeterna med en mun lovar konungen lycka; så låt nu också ditt tal stämma överens med deras, och lova också du lycka.” 13″Men Mika svarade: ”Så sant HERREN lever, jag skall allenast tala det som min Gud säger.”

14. När han sedan kom till konungen, frågade konungen honom: ”Mika, skall vi dra åstad till Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå därifrån?” Han svarade: ”Dra ditupp, så skall ni bli lyckosamma; de skall bli givna i er hand.”
15. Men konungen sade till honom: ”Hur många gånger skall jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i HERRENS namn?”
16. Då sade han: ”Jag såg hela Israel förskingrat på bergen, likt får som inte hava någon herde. Och HERREN sade: ’Dessa hava inte någon herre; må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt.’ ”
17. Då sade Israels konung till Josafat: ”Sade jag dig inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan allenast olycka?”

18. Men han(Mika) sade: ”Hör alltså HERRENS ord. Jag såg HERREN sitta på sin tron och himlens hela härskara stå på hans högra sida och på hans vänstra.19. Och HERREN sade: ’Vem vill locka Ahab, Israels konung, att dra upp mot Ramot i Gilead, för att han må falla där?’ Då sade den ene så och den andre så. 20. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför HERREN och sade: ’Jag vill locka honom därtill.’ HERREN frågade honom: ’På vad sätt?’  21. Han svarade: ’Jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun.” Då sade han: ’Du må försöka att locka honom därtill och du skall också lyckas; gå ut och gör så.’
22. Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i dessa dina profeters mun, medan HERREN ändå har beslutit att olycka skall komma över dig.”

23. Då trädde Sidkia, Kenaanas son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sade: ”På vilken väg har då HERRENS Ande gått bort ifrån mig för att tala med dig?”
24. Mika svarade: ”Du skall få se det på den dag då du nödgas springa från kammare till kammare för att gömma dig.”
25. Men Israels konung sade: ”Ta Mika och fören honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, konungasonen.
26. Och säg: Så säger konungen: Sätten denne i fängelse och bespisen honom med fångkost, till dess jag kommer välbehållen tillbaka.”
27.Mika svarade: ”Om du kommer välbehållen tillbaka, så har HERREN inte talat genom mig.” Och han sade ytterligare: ”Hör detta, ni folk, allesammans.” (1917 års övers)

I den här sista versen (v.27) lägger profeten Mika till att detta gäller ”Alla Folk” och det innebär att du och jag i vår tid måste ta till oss detta! Om vi läser i profeten Mikas bok så kan vi se att det handlar om den yttersta tiden och det gäller alla jordens folk! (Mika 1: 2)

Vart vill jag nu komma med dessa tankar och denna bibelberättelse!?
Jo, som du ser, så är kung Ahab van vid att den där besvärliga profeten alltid talar olycka när han profeterar, så nu när han kommer och profeterar lycka så tror han honom inte! När han då kommer med sanningen så tror han honom inte i alla fall! Är det inte så det ser ut i hela världen inklusive kristenheten, sanningen har blivit och är relativ, och därför tror man sig kunna stå över Guds eget Ord, med sina s.k. ”teologiska uppenbarelser” vad nu det `står för´!? I 2 Tim. 2:14 står det:
”Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet, utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå”. Ja det kanske `står för´ – just ordstrider!

Jag har hunnit med att notera ganska många ”trosläror och trosuppfattningar” genom åren. Därför skulle jag vilja visa på ett förhållande i ovanstående bibelord som kanske inte så många reflekterat över! Det är, att en ande är ett verktyg i att vilseföra profeterna så att de profeterar lögn! Om vi sedan ska kolla detta lite mera med skrifterna och det måste man alltid göra, för ”summan av ditt ord är Sanning”. (Ps. 119: 160).

Det här inlägget och även tidigare, handlar ju om Sanningen, så då kollar vi vad det står om den i NT, närmare bestämt i 2 Tess. 2: 9 – 12.                                                                                                                                                                                          9 ”honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10. och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. 11. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12. för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten”.

Vad man kan se i det här sammanhanget jag skriver om, är att det finns en andevärd som den moderna människan inkl. kristenheten  mer eller mindre skippat eller ska vi säga inte brytt sig i vad den är, gör eller vill. Däremot har det genom de senaste årtiondena blivit ett supersug efter ”andliga” företeelser och yttringar! Det är spöken och andar och döda som går igen med drösvis av TV program med liknande innehåll! Till och med de kristna har börjat med meditationsteknik med flera underliga övningar och blandat in själavandring m.fl. religionsliknande galenskaper!

Varför det om man får fråga!? Jo för man har för länge sedan lämnat undervisningen från GUDS ord och vänt sig till ”människoärvda” meningar och läror! När man tillexempel tittar på ”kristna” TV program så beter de sig precis så som världens barn gjorde i min ungdom! Lekar med förnedring och elakheter, och den så kallade lovsången är som att se vissa slow-rockband på 60-70 talet! Om du vill kolla med ordet så var det så folket gjorde i öknen på väg till ”Landet” då man gjorde en guldkalv och offrade till ”gud”, sedan stod man upp till dans och lek. (Du kan läsa om det i 2 Mosebok kapitel 32).

Det är det som är felet, att man inte längre håller reda på vad eller vem man tillbeder och dansar och leker inför!?
Det är därför Paulus skriver i att vi som tror på Gud och blivit födda på nytt, ska hålla reda på vad den onde Satan håller på med och det står att vi ska inte vara okunniga om det!
Närmare bestämt i 2 Kor. 2: 11. ”ty vad han (satan) har i sinnet därom är vi inte i okunnighet”. (1917års övers.) och
”Hans avsikt känner vi till. (SFB).

Det här kära bloggbesökare, innebär att vi, du och jag måste vara mycket noga med att söka Sanningen hela tiden och Älska den av hjärtat! Sanningen är Guds Ord, för det står i Joh. 1: 14.
14. ”Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning”.
Vad sägs om detta bibelord: <”Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn Han har fått är ”Guds Ord”.> (Upp.19: 13), eller det här:  <HERREN sade till mig: ”Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”> (Jer. 1:12).

Att Älska av hjärtat innebär att du måste studera Guds Ord mycket noga, under bön i Jesu namn och ödmjuka dig under Hela Hans Ord, allt han sagt som står skrivet i hela Bibeln!
Nu är det så att den som inte är ”född på Nytt” kan inte förstå Guds Ord, så för att bli född på Nytt måste du bekänna att Jesus är Guds son och att Han dog och uppstod för dig! Jesus säger själv till den skriftlärde Nikodemus:  ”16.Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på Honom skall icke förgås, utan hava Evigt liv”.

Knäpp nu dina händer  och bed med i denna bön: Jesus tack för att du dog och uppstod för mig, och köpte mig fri från syndens förbannelse! Tack för att du nu för mig in i Din och Faderns närhet så att jag får lära känna Sanningen – hela Sanningen! Jag tar emot dig i hela mitt hjärta och ber att  du tar över helt i mitt liv. Amen.
När du på detta sätt tagit emot Jesus i ditt hjärta så blir du en lärjunge till Jesus och det innebär just det som jag skrev ovan, – studera Guds Ord och bed till Gud Fadern i Jesu namn! Då skall du få den Helige Ande som gåva och Han blir din Hjälpare och leder dig in i Sanningen!

Nästa inlägg kommer beröra sanningen i personliga relationer!