Relationer

Sanning i relationer.

Jag lovade i slutet på mitt förra inlägg, att jag skulle ta det där med sanning i relationer med andra människor och det måste vi göra inför vår Skapare och kolla med hans ord!
Först vill jag understryka, att detta är bland det svåraste som finns att ge sig in på och jag har inte några enkla lösningar på  relationsproblemen. Men det finns kanske något i det jag skriver som vi kan lära oss av och förändra till hjälp för oss själva och våra medmänniskor! Livet är ju en skola som varar livet ut!

En liten parentes bara: Kommer du ihåg det jag började den här bloggen med!? K.G.Öjer och Kerstin Hessius, 3:e AP- fonden sa att ”man får en känsla av att vi kör  in i bergväggen gång på gång fast vi vet att berget är där”! En av de högre sheferna i FN uttalade sig inför Klimatmötet i Köpenhamn exakt likadant! Skrämmande – eller hur!!?
Nu tillbaka till det jag började med, relationer.

Först så kollar vi vad det står om relationer på Wikipedia. ”En social relation ses normalt som en koppling mellan två individer, som ett romantiskt eller intimt förhållande, eller ett förälder-barnförhållande”.

”Alla relationer innefattar någon nivå av självständighet. Personer i ett förhållande tenderar påverka varandra, dela sina (deras) tankar och känslor, samt delta i aktiviteter tillsammans. På grund av detta ömsesidiga beroende kommer något som förändrar eller påverkar en medlem av ett förhållanden i någon grad också påverka den andra medlemmen”
”Sociala relationer kan förekomma i en mängd olika sammanhang, till exempel i en familj, mellan vänner, giftermål, bekanta, arbete, föreningar, grannskap och religiösa församlingar”. Så långt Wikipedia!

Mia skrev ju i sin kommentar om detta …. ”vi människor har en förmåga att fråga andra hur de mår, men är inte intresserade av svaret”.
Det här speglar ju lite av hur vi har det själva i våra liv och i våra relationer, hur ”sanna” vi är med varandra!

Ja, nu är det ju så, att sanningen kan vara obehagligt svår att ta emot för oss människor. En sanning som inte berör mig själv är inte så svår att ta, men ju närmare den kommer mig själv dess svårare blir det att ta emot den.
Man skulle kunna börja med de sanningar som vi hör i största allmänhet, jag menar sådant som berör mig mer eller mindre av det som sker i min/din omvärld! Katastrofer och olyckor som vi inte kan göra något åt själva, det får vi väl lämna därhän, även om det kan vara intressant att titta på det någon gång!

Vad säger bibeln? Vad säger Guds Ord – Jesus (Yeshua)? ”Du skall älska din nästa som dig själv”! (Matt.22:39).Oj – nu blev det lite svårare! Nu kom det plötsligt väldigt nära inpå mig själv! Först och främst måste jag/du ställa frågan hur närgången den än är: Älskar jag mig själv!? Hur är relationen med mitt eget jag? Det första vi ska göra vid sådana här frågeställningar är att påminna oss om de två träden i lustgården och händelsen med ormen! Han ormen – djävulen eller ”Satan” som han heter vill definitivt inte att du och jag ska älska oss själva med den kärlek som Gud andats in i oss i skapelseögonblicket! Nej, – han vill att du och jag ska känna oss värdelösa, oönskade och inte tro att vi är något! Du vet den sk ”jantelagen”!

1. Du ska inte tro att du är något!
2. Du ska inte tro att du är som vi!
3. Du ska inte tro att du är klokare än oss!
4. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än oss!
5. Du ska inte tro att du vet mer än oss!
6. Du ska inte tro att du är förmer än oss!
7. Du ska inte tro att du duger till något!
8. Du ska inte vara glad mot oss!
9. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig!
10.Du ska inte tro att du kan lära oss något!

Hur ofta har vi inte fått höra eller känt oss som om någon eller några av dessa lagar gällt dig eller mig!

Nu är det viktigt att vi kommer ihåg och påminner oss om, att GUD som skapat oss älskar oss så högt att Han gav sin Enfödde Son i döden för oss! Sonen som dog för oss gav sitt Liv helt frivilligt i döden på förbannelsens trä, för att återköpa oss tillbaka till det Eviga Livet som Gud skapade oss till! Att vara gemenskapsmänniskor tillsammans med vår Fader och Hans Älskade Son i Evighet!
Det är det här som ”Satan” hela tiden vill krossa och förstöra genom att få oss bort från allt vad gemenskap och kärleksfulla relationer heter. Han är alltid ute efter oss! Det står i bibeln hur han går tillväga i 1 Petr. 5:8 ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka”.

När ryter ett lejon? Inte när han/hon jagar utan i det ögonblick han ska börja äta – hugga sitt offer, – och då ligger det ofta slaget redan. Ja vi skulle kunna titta närmare på hela den jakten och se och lära oss hur lejonen går till väga, men det tror jag du får studera närmare själv!

Det här är Grunden för alla relationer:

1. Vi är skapade till Guds avbild, till gemenskap med Honom.

2. Syndafallet förstörde den relationen

3.  I Yeshua/Jesus får vi återkopplas till den  Gemenskapen med Gud.

Som du såg i mitt förra inlägg nedan så konstaterade vi att det finns en andevärld som ständigt är ute efter oss och det är därför vi måste återupprätta relationen med vår Fader i Himmelen!

Man skulle kunna säga att jakten på bytet, som lejonen ofta gör tillsammans i ett smygande och inringande för att komma så nära sitt offer som möjligt för att kunna fälla det. Det är vad andemakterna sysslar med! Jag ska försöka förklara vad jag menar! Hoppas du hänger med! Du vet ju att vi består av en kropp, en själ och en ande! De själsfunktioner vi använder är ju många och komplicerade och därför ska jag inte trassla in mig för mycket i dem, men jag vill peka på några väsentliga sammanhang! Den moderna forskningen har konstaterat att hela vår kropp är en lagringsplats för minnen!

Först vill jag röra vid tankelivet. Du och jag har i vårt liv samlat på oss massor av syn, hörsel, lukt och känselupplevelser som vi kopplar ihop med särskilda händelser mer eller mindre tydligt! Därifrån har vi fått och får våra associationer när vi möter människor i olika sammanhang och relationer! Ett exempel har du ju i beskrivningen om läraren och associationer i bloggposten Kunskapens träd stycke tre.

Tro inte att djävulen bara vill leka med oss – nej han är ute efter att du och jag ska gå evigt förlorade! Varför? – Jo därför att han har gjort sig till Guds fiende och vill att vi ska bli det också! Därför ger han sig in i vår tankevärld – inte så att han behärskar den men han är ständigt på oss för att få oss att associera till det som är mot Guds vilja!
Här använder han sig av många olika knep för att få omkull oss i tillvaron! Jantelagens olika varianter är användbara i många stycken och han är en mästare i att få dit oss med en eller flera varianter! När han lyckats med det lite grann, så kopplar han gärna ihop det med fruktan! – Fruktan, vad är det?
Fruktan = ”en stark, okontrollerbar, obehaglig känsla som orsakas av faktisk eller upplevd fara eller hot”. enl. wiktionary.

Fruktan byggs upp under en längre tid i våra liv och det är när den har bitit sig fast i vårt själsliv som den onde skickar på oss andemakten ”fruktans ande” som vi sitter fast ordentligt! Man sitter som fastnaglad i klor och kan inte komma ur greppet, för man vet inte riktigt vad det beror på att man är så rädd för det ena och det andra! Man bygger upp ett försvarssystem gentemot andra människor och situationer man möter i livet och det kan ta sig uttryck i ovanliga och osäkra beteenden som man inte är medveten om!

Hur gör du när du ställs inför en ”sanning” om dig själv eller det du gör!?   Försvarar du dig – eller försöker du prata om något annat, – eller ilsket lämnar sammanhanget, -eller nonchalerar det hela och låtsas som du inte fattat någonting, eller ..!?

Ja det finns en uppsjö av undanflykter och konstruerade flyktvägar bort från den Sanning vi inte vill ställas inför!

En del bygger upp en överlägsen attityd och använder sig av en variant av jantelag nr: 3. ”Du ska inte tro att du vet mer än mej”! Den attityden mynnar ut i det bibeln kallar högmod och det vet ju alla att ”högmod går före fall”!
Ja, – som du ser och förstår hoppas jag, så leder självtillräcklighet till många av våra relationsproblem, – mycket mer än vi tror och kanske vill veta och det känns lugnast så, men det är ju också en slags flykt.

Sedan är det många som använder sin position, religion,  ja till och med handikapp eller fritidsintressen för att fly från det ansvar man har som människa till människa! Andra är så rädda om sin position som t.ex. chef, arbetsledare, pastor eller präst så man kompromissar med sin övertygelse och tro för att behålla sin ställning och inkomstkälla, även om medmänniskan kommer i kläm eller blir sårad!
Man flyter lite ovanpå om man så säger.

Det här är ”jantelagen” och ”fruktan” i symbios med vårt intellekt, som skapar relationsstörningar och som den onde älskar att använda sig av för att skapa konflikt i relationer och som GUD vår skapare låter oss fastna i för att vi inte – ”gav kärleken till Sanningen rum i våra hjärtan”! (2 Tess. 2: 10)
Att fly är ju att vara feg och vem vill vara feg!? och för att inte visa feghet så tar man någon av dessa eller andra flyktvägar som inte verkar så fega! För – ”du ska inte tro att …… vilken eller vilka ”jantelagar” –  vi nu än använder för att slippa sanningen, sanningen om oss själva eller vår situation / relation!


Sanning vad är det/den?

Sanning = ”Varje påstående har ett och endast ett sanningsvärde, är antingen sant eller falskt, men aldrig båda samtidigt.” enl. Wikipedia

Guds Ord säger:   ”Summan av ditt ord är sanning” (Ps 119:160).  ”Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok”. (Dan 10:21). `Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.(Joh 14:6)

Det är detta som är lösningen på alla relationsproblem som du och jag har haft, har just nu eller kommer att möta! Jag ska försöka göra det lite tydligare med några infogade bilder med textförklaring till.

En del människor har gjort tron på Jesus till ett av problemen, man har blivit ***”religiös” och det säger Jesus helt ifrån om i Upp.3: 15-16  ”Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun”.
Men många har aldrig tänkt på Honom eller frågat efter Honom och då står Han Jesus utanför din hjärtedörr och knackar på och vill komma in och bli Herre i ditt liv.

Bild 1.
*Korset
Jesus
knackar på.

**Egot/Jaget på tronen   ***Religiös  ****Problem

 
Om du ber Honom – Jesus om förlåtelse för all din synd och ber Honom komma in och bli Konung på ditt *hjärtas tron så gör Han det och då blir det som nedan!
Problemen försvinner inte, men Han som förmår Allt, sorterar in **problemen och bekymren i rätt ordning och hjälper oss att lösa dem på rätt sätt i rätt tid!
Förutsättningen är att vi ber Honom om hjälp hela tiden och Han får vara i centrum hela livet! (intimitet med den Evige Guden).

Bild 2.
*Jesus Herre
på tronen.             **ProblemHur vill du ha det i ditt liv? Som den översta bilden eller som den nedersta?

Intimitet med den Evige är det viktigaste i livet. Det har ingen betydelse om du har pengar, vänner, framgång och lycka i denna världen, om du inte har utvecklat intimitet med den Evige tjänar allt annat ingenting till.

Människan skapades inte bara för att leva för den Evige, utan också för att leva med den Evige. Om du inte lever nära honom och om du inte på ett konkret sätt fått uppleva hans närvaro i ditt inre, då bör du söka honom med hela ditt hjärta och vara villig att offra allt du har för att få tag på det viktigaste i livet – intimitet med den Evige. (enligt bilden ovan).

Hör gärna av dig genom att skriva en kommentar! Vill du inte att den publiceras så skriv det i slutet!
Uppge din adress eller tel. om du vill ha kontakt!
Hälsningar Christer