Nu är det dags för mera Sanning.

Kommer du ihåg vad jag skrev i slutet av förra inlägget? Jag skrev bl.a. så här.

`Om du är en ”kristen” oavsett i vilken grupp du hör hemma i och inte är Född på Nytt, så har han (satan) ”han som var smord” extra stora instegsmöjligheter i din ”bubbla”!´

Du undrar säkert vad jag menar och det ska jag försöka utveckla lite närmare i det här inlägget!

Som du ser så skrev jag ordet kristen med citationstecken och det med den avsikten att här förklara vad jag menar!
Det finns i vårt långa land väldigt många människor som kallar sig ”kristna” bara för att man är med i ”kyrkan”, vilken det nu är!?

Tillhörighet eller medlemskap i en organisation eller församling, är inte att vara en Jesu/Jeshua lärjunge!
Jag har träffat många, många människor som har sagt att de är ”kristna” och varit med i någon kyrka en gång i tiden och gått på samlingar och i verksamhet bedriven av den eller den kyrkan, ja – tom växt upp i den som barn! Då är jag ”kristen” menar man. Det är ju så många har det, – men då är kristendom en religion bland alla andra religioner.

Jag har själv i min ungdom resonerat på samma sätt, ”jag tror ju på gud o han är ju kärleken så det fixar sig nog”! Sedan finns det dom som säger till mig, när det kommer på tal att ”jag tror inte som du” men…….! Sen säger man inte mera, — eller ”jag tror på naturen/ skapelsen”,…. eller, ” jag tror inte att det finns någon gud”!

Det  sistnämnda är väl det rakaste svaret tycker jag, men det gör ju inte det hela lättare,……. för TÄNK om det FINNS en GUD i alla fall, även om du inte tror det eller du har något annat som du tror på!? Då Är Du LURAD!

Sannolikheten för att vi kommit till av en slump och utvecklats till det vi är, – människor, – är lika troligt som om du slängde in en jättebomb i Bonniers stora tryckeri så det flög i luften och när du började rota i bråten så hittar du ett alldeles nytt uppslagsverk – Encyklopedi i jätteformat täckande hela världen! Hur troligt är det???

Nej, om det finns en Gud som har skapat all detta — himmel o jord, solen o månen, universum, alla dessa levande varelser och människan, —— så ville Han något med sin skapelse och eftersom du och jag kan höra och se, så måste Han vara kontaktbar!
Hur skulle vi annars kunna få reda på vad Han hade för avsikt med allt och med dig och mig!

Det är här Bibeln, Guds Ord kommer in.

Gud är Historiens Gud och Han har visat sig på många sätt genom historien och när Han sist visade vem Han är, gjorde Han det genom att sända sin SON och Han, Sonen visade att Gud, Fadern Älskar oss, men hatar synden!

Sonen Jesus/Jeshua tog på sig det straff som skulle drabba alla människor, som tycker vara ”sig själva nog” i ”sin egen trygghet” som man har byggt upp eller håller på att bygga upp, kring  sig själv! Detta kallar bibeln för avguderi!

För det är ju det som är synd, – att vi inte VILL TRO att GUD ÄR TILL och straffar dem som inte tror, men lönar dem som vänder sig till HONOM, genom SONEN JESUS / JESHUA!
Ja, – nu finns det säkert de som opponerar sig mot denna slutsats, men om du följt det jag skrivit i mina tidigare inlägg så förstår du säkert varför jag skriver så här, annars får du ta dig tid att läsa alla tidigare inlägg.

Kommer du ihåg det där om Lagen jag skrev i ett tidigare inlägg? Så här är det, oavsett om du tycker om lagen eller ej så är alla tvungna att böja sig under den, oavsett du vill eller ej! Jag tog exemplet med naturlagarna, du vet, – kör du för fort in i en kurva så pressar centrifugalkraften dig av vägen, – och det var ju inte dit du var på väg, eller hur?

Om du alltså vill ha ett riktigt LIV, så duger det inte med den ”tro du har” eller den uppfattning din förening / församling eller grupp har, utan du måste gå den väg / följa den lag / GUD själv har gett oss alla!

”Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre”. (Rom 6:23)

Det är det som är ett riktigt liv, att ta emot honom i ditt hjärta och låta Honom Jesus/Jeshua ta över i ditt liv varje dag, —- Jaa, — jag skrev,— Varje Dag, — för syndens makt är stor och har du inte tagit emot Guds Frälsning  genom Sonen Jesus/Jeshua, så är du Bedragen!

Jodå, — du är lurad!!! —- av satan själv och han har inte några problem med dig, —- annat än om du fortsätter läsa på den här bloggen och Vänder Om (se bibelord nedan)  , — från hans ”satans” vägar och börjar följa Guds Son, Jesus/Jeshua och Blir Hans Lärjunge. Att vara lärjunge är att ständigt lära sig av sin mästare!

Satan vill ju att du ska gå evigt förlorad och hamna i samma ”eldsjö” som han vet att han kommer att kastas i!

Nu ska jag ge dig det där bibelordet/ lagbudet så att du inte kör för fort och hamnar ännu mera fel i tillvaron!

”Gud, vår Frälsare, 4. som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus/Messias Jeshua, 6. som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne”,  (1 Tim. 2: 3b – 6) —– och nu är tiden inne och har varit det sedan 2000 år tillbaka!

Innan vi slutar  —-  Knäpp dina händer och Bed högt —  ”Jesus Guds Son  —  Tack för att Du tog all min synd på Dig och köpte mig fri från syndastraffet,  —  förbannelsen och evig död! Tack att du öppnade vägen till Fadern, — i JESU namn Amen!

Nästa inlägg kommer att handla om de ”pånyttfödda” och vad satan försöker göra med dem!

Hör av dig!

Guds Välsignelser

Christer

Nu fortsätter vi med Sanningen!

Det var en lite annorlunda skrivning jag bjöd på i sista inlägget, men det här kommer nog bli minst lika svårt att smälta för en del av er!

Eftersom man ofta har hört i ”kristenheten” att man inte ska syssla med det/den onda/e för mycket så har det blivit så att man inte tar till sig det som jag citerade i förra inlägget, om vad Paulus sade i 2 Kor. 2: 11b (1917 års övers) ”ty vad han(satan) har i sinnet därom är vi inte i okunnighet”!

Vi har ofta ingen aning om vad han tar sig för och vad han har i sinnet! Ja, –  det har ju börjat komma fram på en del bloggar där man försöker visa och skriver om vad han (satan) gör och det är ju bra, men det är alldeles för få som läser dessa bloggar misstänker jag!
Det är därför jag ska försöka bena ut lite omkring hans specialintriger som jag ser har accelererat ofantligt starkt de sista åren!

Jag ska börja på det personliga planet som också är det svåraste och det känsligaste!

Vad var det Jesus/Jeshua sa i Matt. 12: 33. Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. Det jag skrivit i tidigare inlägg om att bli Född på Nytt är lika nödvändigt idag som det var när Jesus/Jeshua sa det när han gick här på jorden och därför står det ”att Födas På Nytt” i Thanakh/GT och i Kungliga Koden/NT.

Ett annat ord från vår Mästare Jesus: ”Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn.” (Luk. 16:8)

Det får mig att minnas en händelse från min ungdomstid, jag var väl så där 25 år och var utbildad bilskolelärare och vi på bilskolan skulle åka på en specialutbildning i halkkörning! Vi bodde i dubbelrum och min kollega som jag delade rum med var en ganska klurig kille och trevlig att prata med!

Jag har ju alltid försökt att vittna om min Frälsare och det gjorde jag även den här kvällen för min kollega. Vi kom rätt nära varandra och plötsligt avbröt han mig och sa så här. ”Du Christer, jag tror att alla människor har, typ en – `sfär´ – omkring sig som en – `bubbla´ – som består av våra egna upplevelser och erfarenheter, tankar, drömmar, minnen och uppfattningar om tillvaron samlade under hela vårt liv”.

”Du har en så`n `bubbla´ och jag en och när vi pratar som vi gör nu så kommer de här `bubblorna´ att bryta in i varandra och när din `bubbla´ kommer för nära mitt centrum så blir det obehagligt och jobbigt, för jag har inte samma innehåll i min `bubbla´ som du”!

Vilken kille, – han hade kommit långt i förståelsen av hur vi har det i våra liv, ”ensamma tillsammans” som jag skrev om i ett tidigare blogginlägg. (http://www.da.se/ ).

Hur är det i ditt liv då? Har du samma upplevelser av din `bubbla´ och så fort det är något som kommer in för nära på dig så vill du stänga det där ”okända” ute och så flyr du in i ”din kända” `bubbla´. In i din egen trygghet som du har byggt upp kring dig själv!
På den här bloggen har jag försökt att skriva om Sanningen som ÄR GUDS SON Jesus/Jeshua och som jag har förstått så är det en hel del som läst den och reagerat precis som min kollega, med att dra sig undan för det börjar bli obehagligt nära med Sanningen.

De här orden, ”upplevelser och erfarenheter, tankar, drömmar, minnen och uppfattningar om tillvaron”, är det som vi kan förstå, formar vårt sinne och hela vårt själsliv! Ja det är en hel del annat också, men det är en hyfsad sammanfattning hoppas jag!

Nu vill jag att du som läser det här tar några minuter och tänker efter vad din ”bubbla” innehåller! Hur ser ditt inre liv ut!!??

Vad fyller du ditt liv med?! Vad är ditt/dina intressen?! – Kanske TV, filmer, sport, arbetet, fritidssysselsättning, religion, och vad det nu kan vara, – ja du har väl kommit fram till några av dina intressen som upptar det mesta av din tid förmodar jag!

Vad har nu det här med Lucifer ”satan” att göra då, undrar du kanske? Jo det är så att han ständigt är ute efter att fånga ditt själsliv och ditt inre så helt och fullt så att du inte tar tid med/för din Skapare – GUD Fadern och den plan Han, Fadern från början hade med ditt liv!

Eftersom satan var: ”fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades”, så vet han vilka vägar han ska använda för att nå fram till din `bubbla´ och infiltrera dig i ditt tankeliv!

Kom ihåg att ”han” levde i Guds Lustgård, var en Kerub, en Ängel, smord………………!

Kommer du ihåg den här bilden som jag hade två varianter av i ett tidigare inlägg? Sätt in dina intressen som du summerade ovan och lägg till dem i de problemområden som redan finns!


Om du är en ”kristen” oavsett i vilken grupp du hör hemma i och inte är Född på Nytt, så har han (satan) ”han som var smord” extra stora instegsmöjligheter i din ”bubbla”!

Tro inte att du som Är Född på Nytt ska klara dig från hans attacker, nej, – det är just dig/oss han är ute efter!

Det är ju som jag försökte visa på i förra inlägget att han (satan) är ”expert” i ”andlighet”, – jo –  just det han var ju smord och ”förskapar sig till ljusets ängel”!

Här kommer några exempel: Läror, – olika läror som människan har skapat genom årtusendena och som inte finns i Guds Ord.
Det finns många och det är lätt att ta en sådan ”lära” som många har gått på och som ingen märkt att den inte hör hemma i GUDS ORD!
En teologisk slutsats eller tankegång som uppkommit i den tradition som vi växt upp med i 2000 år har satt djupa spår i våra ”själsbubblor” eller ”glasögon” som vi använder när vi ska ”förklara” Guds Ord för oss själva och andra människor.

”Om Gud är Jesus så är Jesus Gud! Det har vi lärt oss i vår kyrka”!

Jag har inte lärt mig det i den ”Pingstförsamling” jag växte upp i.

Gud Är Gud Fadern och Jesus / Jeshua ÄR Guds Son!!!!! så står det i min bibel och det har det alltid gjort!

Eftersom Gud och Guds Ord inte säger emot sig själv/självt så måste vi nog i ödmjukhet böja oss för ORDET – GUDS SON som sade: ” Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.(Joh 14:6b) Jag vet att detta är ett hett  ämne i dagens debatter om kristen tro och tillhörighet!
Men nu ska jag inte ge mig in i teologisk debatt med någon, utan jag vill visa vart detta leder!

Häng med här – ta av dig de gamla ”glasögonen” eller som jag vill säga, SKÄR HÅL på din ”bubbla” i Jesu namn och kom ut i den frihet som tillhör GUDS barn i Jesus Kristus / Jeshua Messias! Släpp in Jesus/Jeshua på din kungatron så ska han ge dig Hjälparen,  Den Helige Ande som påminner dig om att dagligen ”skära hål på din bubbla” i din dagliga bön och i umgänget med Honom!

Vad satan vill, det är att du och jag ska ta ställning för och emot något mer eller mindre definierbart ”problem” i skrifterna,  –  men om du lyssnar in i din ande så kan du höra ett eko från fjärran, ”Skulle väl Gud ha sagt”!

Gå inte på det den här gången igen! Eller vågar du inte komma ut ur din `bubbla´ och pröva din tro på vår Frälsare Jesus Guds Son och vår Fader, Hans Fader?!

Satan är enligt Jesus Lögnens fader och det är hans uttalade uppgift att så in splittring bland Guds folk och han använder Guds Ord med suveränitet, eftersom han fortfarande ”förskapar sig till ljusets ängel” och är expert på det himmelska som han är utkastad ifrån pga sin ”myckna handel” (Hes.28).

Vad bedriver du för ”handel” i din ”bubbla” med andras ”bubblor” – eller vilka ”glasögon” har du tagit på dig???

Ta av dig alla ”glasögonen” – eller kom ut ur din ”bubbla” nu! Sluta köpslå om och med Guds Ord!

När din”handel” orsakar kärlekslöst ställningstagande gentemot dina bröder o systrar, nära och kära och dina vänner, eller någon går ledsen, arg eller förtvivlad ifrån dig, då har du tappat orienteringen och satan har lyckats med sina lögner, precis som i lustgården!

”Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud” (1 Joh. 4:15)

Knäpp dina händer – slut ögonen och bed …Jesus, Förlåt mig, –  kom in i mitt hjärta och ta hand om mig….tack att du har försonat mig med vår  FADER, min GUD… i Jesu namn Amen.

Hör av dig!

Lars-Christer