forts… på den obehagliga sanningen!

Nu är det dags igen..

Det första jag vill göra här och nu är att understryka att jag inte är eller försökt att framställa mig som någon slags ”språkexpert eller bibelöversättningskritiker”! Jag vill bara få dig som läser den här bloggen att stanna upp i din egen tankegång så pass mycket att du tar av dig dina ”glasögon” som du har på dig i din egen vardagsvärld, din egen uppfattning om det jag skriver/du läser!

Min egen erfarenhet har lärt mig, att min uppfattning för det mesta brukar vara ganska hårt styrd av min ”åsikt” eller ”förutfattade mening” om vad det står i bibeln, eller vad jag lärt mig under min livstid och formats av i min vardag och i den religiösa tillhörighet man har levt i eller lever i!

Jag måste ta till mig ordet i Apg.17:11 ”judarna där (i Berea) var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot Ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så”. Jag vill vara som dessa judar och hedningar, för de hade inget NT utan fick hålla till godo med de skrifter som fanns, GT. Många av dem kom till tro och det ökar min tro att läsa Hela Bibeln!

Nu tillbaka till Josafat och Ahab!

Till dig som kanske fortfarande sitter och tänker på det där jag skrev i förra inlägget ”felöversättning” och ”medveten misstolkning” så glöm det ett tag och tänk efter, vad var det för skillnad på de profeter som uttalade sig!?

 Jo – 400 profeter profeterade lögn, eller hur!? En profet profeterade sanning! Hur kan man skilja ut det då? Jo – det var bara en, Mika som hade en Uppenbarelse från Fadern”! Lägg märke till att när han instämde i lögnen så visste Ahab att han inte talade sanning, eller hur!? Varför reagerade inte Josafat!? Jo för han ville hålla sig väl med Ahab och då går det före sanningen, så därför fick Ahab själv ta itu med denna profet, och när han sedan talade ut Sanningen så brydde sig inte Josafat om vad Herren hade visat Mika!                                                                                                                                         Lojaliteten till släktingen och hans önskan var viktigare än att ta till sig Guds varning! Han, Josafat reagerade inte överhuvud taget som du ser av sammanhanget!

Hur reagerar du inför det här? Hade det inte varit på sin plats att Josafat, som Trodde på Den Levande Guden, sagt till sin svärfar att det är nog inte lämpligt att göra det här nu, eftersom Herren säger att du inte kommer tillbaka i livet!? Vänd om, vänd om innan det är försent!

Men nej, inte ett ord till varning eller tveksamhet, utan bara hänga på, det kunde ju bli en seger att stoltsera med!

Vad är det vi håller på med i våra kyrkor o kapell? Handlar vi likadant som Josafat? Allt ser bra ut, – allt står väl till, – dock står inte allt väl till säger Herren!

Har vi slagit oss ihop med dem som får höra samma ord som Josafat: ”Skall man hjälpa den ogudaktige? Skall du älska dem som hatar HERREN”? Kommer Herrens vrede över oss!!??

Likgiltigheten är bland det värsta som kan drabba oss, och ändå värre blir det om vi förfäktar vår egen uppfattning i försvarsställning gentemot budbäraren, för budskapet passar inte in i min egen uppfattning om vad jag hör!

Det blir som det står i Jer. 7:24  ”Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet”.

Älskade vänner så här kan vi inte hålla på med varandra! Fader hjälp mig/oss – byt ut stenhjärtat i mig till ett hjärta av kött och blod, som är villigt att höra och göra Din vilja i din Sons Jeshua Messias Namn! Amen!

Alla dessa lärostrider och lärouppfattningar som jag visat på och till viss del varnat för, har skapat ett ifrågasättande gentemot andra trossyskon i vår sargade värld! Var ska en ensam sargad broder eller syster hitta kärlek, frid, omsorg och verkliga vänner? Ja det verkar inte finnas i kyrkor och kapell i alla fall! Inte av alla de vittnesbörd jag hört och mött de senaste 20 – 30 åren.

`han som en gång sade till dem: ”Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse”. Men de ville inte höra. Och Herrens Ord blev för dem ”bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där”. (Jes.28:12-13)

Jag skulle vilja avsluta det här inlägget med en lite blänkare från Curt Axelssons hemsida (biphome.spray.se/curtax/) en mycket gammal text:

Skall man läsa hela Bibeln?

Om någon av de dina skulle från dig gå, Men ville först åt dig ett testamente göra.
Säg, skulle du ej läsa hela då? Att se vad skatter månde dig tillhöra.
Och om en konung låtit till dig skriva, Att du hans barn och arvinge fick bliva,
Vad väg du skulle gå, Vad kläder du fick bära,
Säg, skulle du försmå Att varje ord dig lära?
Men om du endast ville läsa då De rader, som dig syntes lättast vara;
Vad skulle vid din framkomst du besvara, Om du då låtit huvudsaken fara?
Om i en annan dräkt du ville stå, Och konungabefallningen försmå.
Ell´om en krokväg dig i öknen dragit, Där vilddjuren med dig har illa farit.
Vems skuld den vore, är ej svårt att finna; Ty om du brevet läst, du skulle målet hinna.
Nu himmelens och jordens konung har Ett sådant brev oss i vår bibel givit.
Det är från honom, från vår Gud och Far; Fast genom redskap han det till oss skrivit.
Vill du då veta vad han bjuder där, Så läs det då! ja lär! ja lär! ja lär!
Ty räckte hundra år din lärotid, min vän! Du hade mycket kvar att lära än.

Slutord i Andeliga Sånger utgivna i Uppsala 1860, av signaturen A. W.

Knäpp dina händer tillsammans med mig och bed: Fader i Himmelen hjälp mig att hitta fram till Din Sanning, Jesus/Jeshua Din Son och låta Honom ta över på min hjärtetron! I Jeshua Namn Amen!