Sanningen – är inte teologiska läror!

Som du vet – du som läst din bibel – var det första misstaget – synden – som begicks i skapelsens början att Eva lyssnade på ormen! Ja det var faktiskt där synden kom in att lyssna på den onde, – ”ormen”! Kom ihåg att det första som hände med Eva var att hon ljög om vad Gud hade sagt! Hon svarade: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö”. (1Mos.3:2-3)

Så Hade inte Gud Sagt! Så här sade Han: av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö” (1Mos.2:17–18) Här ser du lögnerna: ”rör inte vid den” och ”kommer ni att dö”! Man kan inte göra hur som helst med GUDS ORD, dra ifrån eller lägga till och det är just det som sker när man lyssnar på ”ormen”, man lägger till ”teologiska läror” för att få ut betydelser som passar de läror som man själv tror är rätt eller lärt sig av andra!

Så vad är det jag vill visa på med detta!? Jo – det som står i mitt förra inlägg är just vad Gud Har Sagt om Sig Själv, Det finns bara EN GUD! Om du alltså har vuxit upp i olika ”kristna” kyrkor och ”församlingar” så har du som jag mer eller mindre omedvetet fångats in i teologiska tankar och läror, – därför är det viktigt att du och jag lyssnar på rösten som talar i  (Jes. 30:21) `Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig´: ”Här är vägen, gå på den.” Vad är Vägen – jo det är GUDS ORD – JESHUA GUDS SON men kom ihåg att GUD – GUDS ORD säger inte emot sig självt, för det står ju som du ser att jag visat på i det förra inlägget:”Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson”, (4 Mos 23:19) ”Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor människan Messias Jeshua / Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen för alla”. (1Tim. 2:5-6b)

Alltså alla de teologiska läror som du och jag blivit lurade av i vår stapplande vandring i tron, måste ALLTID Korrigeras av Guds eget ord! Vänd om – Vänd om, Här är vägen: JESHUA Är Vägen, Sanningen och Livet, Gå på den! Knäpp dina händer och bed till Far i Jeshua Namn, Förlåt mig min synd och lär mig att gå Med DIG JESHUA, Amen!

 

Guds Ord Är Sanningen! Det finns bara en GUD!

Den ende Guden

Hur ska ni kunna tro, när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?
 (Joh. 5:44)

Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jeshua Messias (Jesus Kristus). (Joh. 17:3)

Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen. (1 Tim 1:17)

den ende Guden, vår Frälsare, genom Jeshua Messias (Jesus Kristus).vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. 1:25)

Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva.    (Jak. 2:19)

men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. (1 Kor. 12:6)

”I sanning, eder Gud är en Gud över andra gudar, (Dan. 2:47)

Jag Är Herren

Sedan sade han till honom: ”Jag är Herren, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel.” (1 Mos 15:7)

Och Gud sade till Mose: ”Jag är Herren.( 2 Mos 6:2)

Säg därför till Israels barn: jag är Herren, (2 Mos 6:6)

Ni skall få erfara att jag är Herren, er Gud, (2 Mos 6:7)

2 Mos 6:8, 2 Mos 6:29, 2 Mos 7:5, 2 Mos 7:17, 2 Mos 8:22. m.fl.

Jag är Herren och det finns ingen annan:

Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv, fastän du inte kände mig, (Jes. 45:5)

”för att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan”. (Jes. 45:6)

Ty så säger Herren, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är Herren, och det finns ingen annan. (Jes. 45:18)

Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, (4 Mos 23:19)

Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor människan Messias Jeshua / Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen för alla. (1Tim. 2:5)

Du skall inte tillbe någon annan Gud, ty Herren heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han. (2 Mos 34:14)

att det bara finns en Gud, (1 Kor 8:4)

Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, (5 Mos 5:9)

Utom mig finns ingen Gud

Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. (Jes. 45:5)

Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. (Jes. 45:21)

Så säger Herren, Israels Konung, och hans Återlösare, Herren Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud. (Jes. 44:6)

Ni är ju mina vittnen. finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen. (Jes. 44:8)

Ingen annan Gud:

Så säger Herren:… ”Endast hos dig är Gud, och det finns ingen mer, ingen annan Gud.” (Jes. 45:14)

Ty så säger Herren, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud,                 (Jes. 45:18)

Herren, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud. (Jes. 45:21b)

ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. (Jes.46:9b)

Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken. 11 Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp, så skall Herren HERREN låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hednafolk. (Jes. 61:10-11)

Knäpp dina händer, blunda och bed till Fadern i JESHUA namn, Förlåt mig min synd och ta min hand och led mig in i ditt Rike. Jag vill vara Redo att möta DIG på skyarna när DU Kommer! I JESHUA namn AMEN.

Nu börjar det bli dags för en påminnelse om SANNINGEN igen!

Den här gången kommer jag att ställa en del frågor och skeenden kopplade till bibelord och börjar med detta!
”Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.” (Jes.53:6) (1917)

Vad är ”missgärning” för något? Svaret måste sökas på rätt ställe – i Guds Ord!

Som du vet så handlar den här bloggen enbart om SANNINGEN som är Jeshua Guds Son, Han som är Vägen, Sanningen och Livet, därför kommer svaret från Guds Ord som ÄR Sanningen.

(Upp.19:13:) ”och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och Hans Namn är Guds Ord”.

(1 Petr 4:11): ”Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord”.

(Hebr. 4:12): ”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar”. = (vår egen väg)

Det är alltså oerhört viktigt att du och jag lever med Guds Ord i hjärtat, själen och kroppen varje dag för: ”Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga”. (Ps 119:160)

Jeshua – Guds Son tog ”Allas vår missgärning” = synd på sig och då gäller följande sanning: Missgärning är alltså att ”vandra sin egen väg”. Så här sa Mose till folket just som de skulle gå in i ”Landet”.
”Ni står nu i begrepp att gå över Jordan för att komma in i och ta i besittning det land som Herren, er Gud, ger er. När ni tagit det i besittning och bor där, kall ni vara noga med att följa alla de stadgar och rådslut som jag i dag förelägger er”. (5 Mos.11:31-32) ”Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt”.(5 Mos.12:8)

Hur ser ”din egna” väg ut? Vad är det som du anser vara rätt!? Har DU gått över ditt ”jordan” och in i det Nya Livet med Jeshua?
Det gör man när man blir Född på Nytt! Är du Född på Nytt? Så här säger HAN : ”Jeshua svarade: Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” (Joh.3:3)

Här är några Ord som belyser “Egna Vägar” som är bland de vanligaste orsakerna till varför det ser ut som det gör i vårt samhälle i dag!
(Jak 4:11) ”Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen”.
(Ps. 50:20) ”Du sitter och förtalar din bror, du smutskastar din mors son”!
(2 Mos 20:12) ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig”.
(Matt 15:4) ”Gud har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden…!”
(Luk 18:20) ”Buden kan du… Hedra din far och din mor”.
(Ef. 6:2) ”Hedra din far och din mor – detta är det första budet som har med sig ett löfte…!”

Se dig omkring… här har du grundorsakerna till, ensamhet, utanförskap, ondska och våld, med det kaos som ökar i vårt samhälle!
När vi befinner oss i andlig strid med press från alla sidor är det väldigt lätt att börja tänka och tala illa om sina syskon. Detta är den bästa taktiken för vår själafiende. Han vet att om vi börjar strida mot varandra kommer den Eviges närvaro att lämna oss och vi kan inte vinna seger i striden.

Här har du några ord från Paulus brev till Korinterna som belyser vad vi människor måste tänka på varje dag:
”En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt”. (1Kor.2:14)
”Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jeshua Messias. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, 13 så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni. 18 Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, måste han först bli en dåre för att bli vis. 19 Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar, han vet att de är tomma”.(1Kor.3:11–20)
”Alltså ska man se oss som Messias (Kristi) tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. 3 Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Nej, jag dömer inte ens mig själv. 4 Jag har inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. 5 Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud”.(1Kor.4:1-5)

Knäpp DINA Händer och bjud in Jeshua i DITT  Hjärta och bed om förlåtelse för Dina Egna Vägar – Missgärningar – Synd, så blir DU Född På Nytt. AMEN.

Nu är det dags igen… med SANNINGEN!

Men det blir lite fakta om: ”vår tid” – ”den sista tiden” (1Joh 2:18) eller ”den yttersta tiden”. (Jer. 23:20)!

När man studerar Moseböckerna och Profeterna och vad som är förutsagt om ”den yttersta tiden” och Jeshua egna ord till sina Lärjungar: Jeshua svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er” (Matt.24:4) Så kan jag inte låta bli att ställa en del frågor och hoppas ni hittar svaren!? (förhoppningsvis i bibeln).

Många pratar om ”tidstecken” och ”tecken i solen och månen kopplade till olika högtider” och det resoneras hit och dit i en ständig ström i tidningar och på internets alla ”sociala media”, bloggar, hemsidor och ibland SR och STV m.fl.

Du ska nu få några exempel ifrån vår vardagliga värld. Förflytta dig i tanken till det Europa som nu har existerat sedan 60-70talet, som EU – Europeiska Unionen och deras byggnad i Strassburg där Påven höll ett tal 14.11.25. Påven till Europarådet: ”Europa är ett träd: vars grenar når upp till himlen, om stammen är fast rotad i jorden” och  ”Vi får inte låta Medelhavet bli en enorm kyrkogård” (14.11.25 ”ur Vatikanens hemsida”.) Ni som följer nyheterna på t.ex. TV har säkert sett den här bilden på EU byggnaden där.

eu strasbourg byggnad

Vet du varför den ser ut som den gör? Det ser ut som den inte var riktigt färdig – eller hur!? Det är gjort med en alldeles speciell mening, och den byggdes år 1969. De folkvalda parlamentarikerna höll sin första session den 11 juli 1979.  ”EU byggdes på myten om att vi är ett gemensamt folk, med ett gemensamt öde”!  Kommentar av journalisten Gareth Harding. Han är en adjungerad professor vid University of Missouri School of Journalism – världens äldsta Journalistskola – och direktör för deras Brysselprogramm.

babels torn 1 babels torn 2

Här kan vi konstatera att EU är ett väl genomtänkt och välplanerat världsrike med målsättning att fullfölja ”globaliseringen” som alla talar om idag. Om man frågar vardagsmänniskor om de noterat ”tornet” i Strasbourg så är det nästan ingen av de jag frågat, som har tänkt på att det ser ut som det gör och varför!

Fundera på mina frågor här nere inför dessa fakta som här redovisats och som även andra bloggare och tidningar tidigare skrivit om!

Fråga 1. Hur tänker du när du läst och sett det här?

Fråga 2. Får det dig att tänka på att förändra något i ditt liv?

Glöm inte att knäppa dina händer och överlämna ditt liv i Jeshua/Jesu Händer!

 

 

 

 

 

 

 

Varför? – SANNING – VARFÖR?

Ja just det… varför, vad menar du med det!?

Jo jag vill att du ska stanna upp ett tag i din ”egen tankegång” i din ”egen lilla värld”.(Egotänket från förra inlägget!)

Det är ju så att Guds Ord står över alla våra tankar och tankemönster och det har vi människor glömt helt, särskilt i vardagens stress och arbetsmiljöer.

Här vill jag visa på ett bibelord som inte så många människor över huvudtaget lagt märke till och det är från (5Mos.12:8). ”Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt”.

Det här är från tiden innan Israel skulle gå in i Landet, de stod inte långt från gränsen men de var tydligen upptagna med sitt eget och var och en efter sitt eget huvud framhöll ”vad som var rätt”! Men nu sa Gud till dem genom sin tjänare Mose att det fick vara slut med det! Exakt så är det idag i vår tid, vi är så upptagna med vårt eget och har inte tid att kolla med Guds Ord, vad Herren Säger idag! När då någon annan människa kommer och säger, så här och så här är det, och bibeln säger så här, så tar vi oss inte tid för att kolla vad det står i bibeln egentligen, utan vi använder oftast vår ”teologiska” kunskap och drar till med vad andra ”teologer” har sagt, och säger eller till och med vad vi själva anser vara rätt!

Det är just det som Herren säger genom Mose i ovanstående citat. ”gör vad han själv anser vara rätt”.

Detta leder till det obehagliga faktum att ingen egentligen har tid eller vill göra det som man skall göra, – stanna upp och kolla tillsammans i ordet, och i ödmjukhet Höra vad Herren säger till oss!

Den Självupptagna människan har inte tid med andra och tillfredsställer sig själv genom att syssla med sitt eget och sina egna tankar och sin egen uppfattning, som styr hela tillvaron in i det som blir till LIKGILTIGHET. Man kan se på TV om hur f.d. höga världsbankchefer sitter och berättar hur man manipulerat världsekonomin för att leda oss in i en totalkollaps, allt i syfte att föra oss in i ”NEW WORLD ORDER” på svenska ”Den Nya Världsordningen”. När jag berättar det här för folk som inte har någon tro på Gud eller är religiösa så konstaterar man snart – ”vilken LIKGILTIGHET” vi lever i!

Hur har du det? Är du också Likgiltig inför det som händer!? Se till att du VAKNAR!

Jeshua säger i Ordet, ”Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.” (Luk.21:28.1917öv.)

Ja Sannerligen Han Kommer Snart – ÄR DU REDO?

Knäpp dina händer och be: Jesus/Jeshua förlåt mig min synd och tag hand om mig från och med nu för jag vill möta Dig på skyarna när du kommer! Amen Kom Herre Jeshua!

 

Sanningen… Nu börjar det dra ihop sig i Sverige!

Vi har fått en ny regering som har bestämt sig att erkänna ”Palestina” som stat.

Stanna upp i ditt egotänkande och reflektera över vad GUDS ORD säger.

Ta fram din Bibel och läs Hesekiel 38:3 – 6
”Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig”.

Den yttersta Norden bor ju vi i!

Ropa till den EVIGE i Jeshua Namn om förbarmande och nåd för alla som ännu inte har vänt om av hjärtat och gått in på Sanningens Väg – Jeshua GUDS SON.

Han Kommer Snart… Är Du Redo! Amen Kom Herre Jeshua!
Ch

SANNINGEN…..Den ENDA Sanningen.

Först vill jag hälsa Stefan E Välkommen till den här bloggen och tacka för de två kommentarer som jag fått!

Jag kommer att med de följande inläggen kommentera det ni skrivit, så det blir inget direkt svar till er nu! Jag har fått ett par kommentarer via SMS som också kommer att ligga till grund för fortsättningen.

Jag vill ännu en gång understryka att den här bloggen inte handlar om ”vad jag tycker”, utan om Sanningen som ÄR GUDS ORD = Jeshua, Guds Son.

Häromdagen var jag på affären och handlade då någon bakom mig sa mitt namn, ”Christer, det var länge sedan”, och det var nog nästan ett år sedan vi sågs. Vi pratade som man brukar när man träffas så där apropå, och jag frågade om han läst något på min blogg, men det hade han inte. Jag berättade kort det som ni kan läsa i mitt förra inlägg och han kom omedelbart med följande snabba kommentar, ”det är väl bara att ta upp något och kasta på dom”. ”Äntligen en som fattar vad det handlar om” sa jag. En nära bekant som svarat på ett SMS gav ett liknande förslag efter påminnelse från mig. Bra!

Jag har för mer än ett år sedan testat den här ”berättelsen” med en bekant och då sa jag som förslag – ”Ta upp stenar från marken och kasta på dem” och fick direkt en ilsken kommentar ”inte kan du väl kasta sten på dem”. Samma kommentar fick jag av en bekant häromdagen som inte har dator.

Tycker du verkligen att det är OK att stå och se på när två människor mejas ner av en bil och dödas, – eller träffas av en sten så de tittar upp och förhoppningsvis hinner kasta sig undan!? Svarade jag dem! Hur tänker DU!?

Den här händelsen är en svår sanning att ta tag i har jag förstått och det är därför jag delade den med er alla.

Nu till vad har det med SANNINGEN att göra? Sanningen är ju Guds Ord så vi måste vända oss till det.
Det som fick mig att skriva det här om de två döva vid vägen var faktiskt när jag läste 5Mos.28:1-14 om LYDNAD ger Välsignelse och 15 – 68 om OLYDNAD som ger förbannelse. Läs gärna hela kapitlet nu i din bibel innan du fortsätter! När människor ställs inför Sanningen ser jag ofta en nästan häftig, irriterad, fientlig  attityd – försvarsställning. Kom då ihåg Gudsordet i Jak. 2:18 – 24…!

Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. 19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet,* och han kallades Guds vän. 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

När du alltså träffas av Sanningens Ord – så stanna upp – knäpp dina händer och bed till din FADER i Himmelen om att i ödmjukhet kunna pröva vad det är GUD vill med detta du står inför, i Jeshua Namn!

Fortsättning följer

Christer

 

Sanning…Sanning

Nu vill jag ha svar på en svår fråga och den kräver en grundläggande förklaring och den kommer här!

Under år 2013 på hösten såg jag en TV serie om och med döva som hette ”Inte värre än andra” och det var då följande bild kom för mig!

Det står två döva vänner ute på vägen inbegripna i ett intensivt samtal (teckenspråks) och som DU ser uppifrån grannens garage. I samma ögonblick ser DU en bil uppåt vägen och föraren har av någon anledning tappat herraväldet över sitt fordon och har börjat sladda kraftigt ner mot de två på vägen! De är ju så upptagna med sitt resonemang så de ser inte vad som håller på att hända.

Vad ska DU göra för att varna dem? DU har framför DIG en sträcka på ca 15 meter och det är oländig terräng, brant, snårigt och stenar och gräs! Det hjälper inte att skrika och vifta och DU kommer inte att hinna runt garaget, – det handlar om sekunder!

HJÄLP ….. Vad kan DU göra? Tänk efter noga! Våga tänka till! Skriv gärna en kommentar och berätta om vad DU skulle göra!

Jag väntar.
Christer M

Sanning,sanning och mera sanning..

Vi börjar med detta alvarliga bibelord:

20.”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont,
som gör mörker till ljus och ljus till mörker,
som gör bittert till sött och sött till bittert!
21. Ve dem som är visa i sina egna ögon
och håller sig själva för kloka”. (Jes.5:20-21)

Varför?

Ja just det… varför, vad menar du med det!?

Jo jag vill att du ska stanna upp ett tag i din ”egen tankegång” i din ”egen lilla värld”.

Det är ju så att Guds Ord står över alla våra tankar och tankemönster och det har vi människor glömt helt, särskilt i vardagens stress och arbetsmiljöer.

Här vill jag visa på ett bibelord som inte så många människor över huvudtaget lagt märke till och det är från (5Mos.12:8). ”Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt”.

Det här är från tiden innan Israel skulle gå in i Landet, de stod inte långt från gränsen men de var tydligen upptagna med sitt eget och var och en efter sitt eget huvud framhöll ”vad som var rätt”! Men nu sa Gud till dem genom sin tjänare Mose att det fick vara slut med det! Exakt så är det idag i vår tid, vi är så upptagna med vårt eget och har inte tid att kolla med Guds Ord, vad Herren Säger idag! När då någon annan människa kommer och säger, så här och så här är det, och bibeln säger så här, så tar vi oss inte tid för att kolla vad det står i bibeln egentligen, utan vi använder oftast vår ”teologiska” kunskap och drar till med vad andra ”teologer” har sagt, och säger eller till och med vad vi själva anser vara rätt!

Det är just det som Herren säger genom Mose i ovanstående citat. ”gör vad han själv anser vara rätt”.

Detta leder till det obehagliga faktum att ingen egentligen har tid eller vill göra det som man skall göra, – stanna upp och kolla tillsammans i ordet, och i ödmjukhet Höra vad Herren säger till oss.

Den Självupptagna människan har inte tid med andra och tillfredsställer sig själv genom att syssla med sitt eget och sina egna tankar och sin egen uppfattning, som styr hela tillvaron in i det som blir till LIKGILTIGHET. Man kan se på TV om hur f.d. höga världsbankchefer sitter och berättar hur man manipulerat världsekonomin för att leda oss in i en totalkollaps, allt i syfte att föra oss in i ”NEW WORLD ORDER” på svenska ”Den Nya Världsordningen”. När jag berättar det här för folk som inte har någon tro på gud eller är religiösa så konstaterar man snart – ”vilken LIKGILTIGHET” vi lever i!

Hur har du det? Är du också Likgiltig inför det som händer!? Se till att du VAKNAR!

Jeshua säger i Ordet, ”Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.” (Luk.21:28.1917öv.)

Ja Sannerligen Han Kommer Snart – ÄR DU REDO?

Knäpp dina händer och be: Jesus/Jeshua förlåt mig min synd och tag hand om mig från och med nu för jag vill möta Dig på skyarna när du kommer! Amen!

Christer

……den Yttersta Sanningen… forts….

Vilken tid lever vi i!?!

Som jag förstår det är vi på väg in i början av vedermödan, och det som Bibeln säger om den, kan sammanfattas i följande bibelord:

20.”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont,
som gör mörker till ljus och ljus till mörker,
som gör bittert till sött och sött till bittert!
21. Ve dem som är visa i sina egna ögon
och håller sig själva för kloka”.
(Jes.5:20-21)

Den här inledningen ovan kommer jag att ha som introduktion i fortsättningen.

Vad som kännetecknar vår tid är ett sk. motsatsförhållande! Jag ska förklara vad jag menar med ett citat från filosofen Platon: ”Det är lätt att förlåta ett barn som fruktar mörkret. Den verkliga tragedin är en vuxen som fruktar ljuset”.  Vem sade detta? Jag har ställt frågan till flera på sista tiden och av några fick jag förslaget ”Jesus”. Det gav direktkoppling till vad jag ville med min fråga.

Ljuset är Jeshua och det är just Honom man är rädd för! Varför?

Guds Son som dog för dina o mina synder och befriade oss från straffet – evig död, och gav oss en öppen väg till Gud Faderns tron. Vi får tala med HONOM varje dag hur mycket vi vill, i Sonen Jeshuas Namn!

Det står ju i vår bibel att det är så, – för att Han själv säger så här: ”Jesus/Jeshua talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh.8:12).

Men Han själv säger även att Han är Sanningen i Joh.14:6a och det är ju det den här bloggen handlar om! (Jeshua svarade honom ”Jag är vägen och sanningen och livet”).

Jag vet inte, men kommer du ihåg att David Wilkerson när han var i Sverige, upplevde Apati över Sverige, och det är ju ganska många år sedan han var här! Vad jag ser och upplevt i många år är just det, Apati och att det gått över i Liknöjdhet och likgiltighet, en skrämmande Likgiltighet. 

Likgiltighet är, som jag förstår, orsakat av att människor är besvikna, missförstådda, ensamma och känner sig övergivna. Man orkar inte ta tag i något, utan man glider in i uppgivenhet och blir liknöjd och då hamnar man i läget ”att man inte törs” ta tag i något, som kräver ett djupare engagemang och till slut blir man FEG.                           

Man vill ju inte ”göra bort sig”, så den enklaste vägen blir att glida undan eller aggressivt dra till med något avfärdande påstående eller ibland, en lika aggressiv anklagelse, för att slippa vidare ”obehagliga sanningar”.

Lever man sedan ett liv där man försöker leva till ”världens behag” eller försöker smälta in i ”världens livssyn” och sätt att leva, det gäller ju att inte ”stöta sig” med någon och så befinner man sig plötsligt eller succesivt i något som man inte riktigt vet eller förstår! Den här ”världens härskare” är ju ”Lögnens Fader” och han behärskar oss mer och mer utan att man fattar det! ”Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel”. (2Kor.11:14).

Hur lurad är du? Vågar ”du pröva om” det du är så säker på är rätt!? (se bibelordet ovan, v.21).

I boken Synen av David Wilkerson utgiven 1973, profeterar han om att det kommer tider när ”kristna” människor byter fruar med varandra! (sid.45).

Jag minns min ungdomstid, ganska nygift och hade köpt mitt första hus i mellansverige (1973) och blev vald till ”Äldste” i den pingstförsamlingen på orten. Vid nyårsfirandet kom två förs.medl. fram till mig och berättade att de hade bytt fruar med varandra den natten! Usch — jag ryser fortfarande när jag tänker på detta, det är ju fruktansvärt. Jag visste inte om boken Synen då, den läste jag flera år senare. ”Se därför till att ljuset i dig inte är mörker”.(Luk.11:35).

Är det konstigt att människor i vårt samhälle inte mår bra? När de som skulle vara föredömen för människorna har kommit så långt bort från Guds Bud och vilja i livet!?                                                                                                                                  ”Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg”. (Ords.6:23)                                                                                                                                                                                                                      Till dig som läser det här måste jag allvarligt uppmana och varna, — fastna inte i din flykt bort från Sanningen, — utan Kasta dig ner på dina knän och ROPA till Himmelens GUD i Jeshua Namn om Förlåtelse och Frälsning, för det är din och min ENDA väg till Frid och Evigt Liv!                                                                                  

Jeshua kommer snart! Är Du Redo?

Christer