Sanning,sanning och mera sanning..

Vi börjar med detta alvarliga bibelord:

20.”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont,
som gör mörker till ljus och ljus till mörker,
som gör bittert till sött och sött till bittert!
21. Ve dem som är visa i sina egna ögon
och håller sig själva för kloka”. (Jes.5:20-21)

Varför?

Ja just det… varför, vad menar du med det!?

Jo jag vill att du ska stanna upp ett tag i din ”egen tankegång” i din ”egen lilla värld”.

Det är ju så att Guds Ord står över alla våra tankar och tankemönster och det har vi människor glömt helt, särskilt i vardagens stress och arbetsmiljöer.

Här vill jag visa på ett bibelord som inte så många människor över huvudtaget lagt märke till och det är från (5Mos.12:8). ”Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt”.

Det här är från tiden innan Israel skulle gå in i Landet, de stod inte långt från gränsen men de var tydligen upptagna med sitt eget och var och en efter sitt eget huvud framhöll ”vad som var rätt”! Men nu sa Gud till dem genom sin tjänare Mose att det fick vara slut med det! Exakt så är det idag i vår tid, vi är så upptagna med vårt eget och har inte tid att kolla med Guds Ord, vad Herren Säger idag! När då någon annan människa kommer och säger, så här och så här är det, och bibeln säger så här, så tar vi oss inte tid för att kolla vad det står i bibeln egentligen, utan vi använder oftast vår ”teologiska” kunskap och drar till med vad andra ”teologer” har sagt, och säger eller till och med vad vi själva anser vara rätt!

Det är just det som Herren säger genom Mose i ovanstående citat. ”gör vad han själv anser vara rätt”.

Detta leder till det obehagliga faktum att ingen egentligen har tid eller vill göra det som man skall göra, – stanna upp och kolla tillsammans i ordet, och i ödmjukhet Höra vad Herren säger till oss.

Den Självupptagna människan har inte tid med andra och tillfredsställer sig själv genom att syssla med sitt eget och sina egna tankar och sin egen uppfattning, som styr hela tillvaron in i det som blir till LIKGILTIGHET. Man kan se på TV om hur f.d. höga världsbankchefer sitter och berättar hur man manipulerat världsekonomin för att leda oss in i en totalkollaps, allt i syfte att föra oss in i ”NEW WORLD ORDER” på svenska ”Den Nya Världsordningen”. När jag berättar det här för folk som inte har någon tro på gud eller är religiösa så konstaterar man snart – ”vilken LIKGILTIGHET” vi lever i!

Hur har du det? Är du också Likgiltig inför det som händer!? Se till att du VAKNAR!

Jeshua säger i Ordet, ”Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.” (Luk.21:28.1917öv.)

Ja Sannerligen Han Kommer Snart – ÄR DU REDO?

Knäpp dina händer och be: Jesus/Jeshua förlåt mig min synd och tag hand om mig från och med nu för jag vill möta Dig på skyarna när du kommer! Amen!

Christer

……den Yttersta Sanningen… forts….

Vilken tid lever vi i!?!

Som jag förstår det är vi på väg in i början av vedermödan, och det som Bibeln säger om den, kan sammanfattas i följande bibelord:

20.”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont,
som gör mörker till ljus och ljus till mörker,
som gör bittert till sött och sött till bittert!
21. Ve dem som är visa i sina egna ögon
och håller sig själva för kloka”.
(Jes.5:20-21)

Den här inledningen ovan kommer jag att ha som introduktion i fortsättningen.

Vad som kännetecknar vår tid är ett sk. motsatsförhållande! Jag ska förklara vad jag menar med ett citat från filosofen Platon: ”Det är lätt att förlåta ett barn som fruktar mörkret. Den verkliga tragedin är en vuxen som fruktar ljuset”.  Vem sade detta? Jag har ställt frågan till flera på sista tiden och av några fick jag förslaget ”Jesus”. Det gav direktkoppling till vad jag ville med min fråga.

Ljuset är Jeshua och det är just Honom man är rädd för! Varför?

Guds Son som dog för dina o mina synder och befriade oss från straffet – evig död, och gav oss en öppen väg till Gud Faderns tron. Vi får tala med HONOM varje dag hur mycket vi vill, i Sonen Jeshuas Namn!

Det står ju i vår bibel att det är så, – för att Han själv säger så här: ”Jesus/Jeshua talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh.8:12).

Men Han själv säger även att Han är Sanningen i Joh.14:6a och det är ju det den här bloggen handlar om! (Jeshua svarade honom ”Jag är vägen och sanningen och livet”).

Jag vet inte, men kommer du ihåg att David Wilkerson när han var i Sverige, upplevde Apati över Sverige, och det är ju ganska många år sedan han var här! Vad jag ser och upplevt i många år är just det, Apati och att det gått över i Liknöjdhet och likgiltighet, en skrämmande Likgiltighet. 

Likgiltighet är, som jag förstår, orsakat av att människor är besvikna, missförstådda, ensamma och känner sig övergivna. Man orkar inte ta tag i något, utan man glider in i uppgivenhet och blir liknöjd och då hamnar man i läget ”att man inte törs” ta tag i något, som kräver ett djupare engagemang och till slut blir man FEG.                           

Man vill ju inte ”göra bort sig”, så den enklaste vägen blir att glida undan eller aggressivt dra till med något avfärdande påstående eller ibland, en lika aggressiv anklagelse, för att slippa vidare ”obehagliga sanningar”.

Lever man sedan ett liv där man försöker leva till ”världens behag” eller försöker smälta in i ”världens livssyn” och sätt att leva, det gäller ju att inte ”stöta sig” med någon och så befinner man sig plötsligt eller succesivt i något som man inte riktigt vet eller förstår! Den här ”världens härskare” är ju ”Lögnens Fader” och han behärskar oss mer och mer utan att man fattar det! ”Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel”. (2Kor.11:14).

Hur lurad är du? Vågar ”du pröva om” det du är så säker på är rätt!? (se bibelordet ovan, v.21).

I boken Synen av David Wilkerson utgiven 1973, profeterar han om att det kommer tider när ”kristna” människor byter fruar med varandra! (sid.45).

Jag minns min ungdomstid, ganska nygift och hade köpt mitt första hus i mellansverige (1973) och blev vald till ”Äldste” i den pingstförsamlingen på orten. Vid nyårsfirandet kom två förs.medl. fram till mig och berättade att de hade bytt fruar med varandra den natten! Usch — jag ryser fortfarande när jag tänker på detta, det är ju fruktansvärt. Jag visste inte om boken Synen då, den läste jag flera år senare. ”Se därför till att ljuset i dig inte är mörker”.(Luk.11:35).

Är det konstigt att människor i vårt samhälle inte mår bra? När de som skulle vara föredömen för människorna har kommit så långt bort från Guds Bud och vilja i livet!?                                                                                                                                  ”Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg”. (Ords.6:23)                                                                                                                                                                                                                      Till dig som läser det här måste jag allvarligt uppmana och varna, — fastna inte i din flykt bort från Sanningen, — utan Kasta dig ner på dina knän och ROPA till Himmelens GUD i Jeshua Namn om Förlåtelse och Frälsning, för det är din och min ENDA väg till Frid och Evigt Liv!                                                                                  

Jeshua kommer snart! Är Du Redo?

Christer

Sanningen… den Yttersta Sanningen

 Vilken tid lever vi i?!

Som jag förstår det är vi på väg in i början av vedermödan och det som Bibeln säger om den, kan sammanfattas i följande bibelord:
20.”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont,
som gör mörker till ljus och ljus till mörker,
som gör bittert till sött och sött till bittert!
21. Ve dem som är visa i sina egna ögon
och håller sig själva för kloka”.(Jes.5:20-21)

Jeshua Själv förklarar för oss hur vi kan veta att det är på ”G” så att säga i följande bibelord:

Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning”.29`Och han framställde för dem en liknelse´: ”Sen på fikonträdet och på alla andra träd. 30. När I fån se att de skjuta knopp, då veten I av eder själva att sommaren redan är nära.  31. Likaså, när I sen detta ske, då kunnen I ock veta att Guds rike är nära.(Luk.21:28-31.övers.1917 års.)

Det som är svårast att se och uppleva i dag är den förljugenhet många människor lever i. Jag goglade på ordet ”sanningen” en dag i slutet av förra året, och jag fann en otrolig massa ”sanningar” totalt, – 1 280 000 resultat! De flesta s.k. sanningar handlar om de oväsentligaste detaljer som inte har någon verklig betydelse överhuvudtaget!

Det är inte konstigt att Sanningen har blivit lögn. för det verkar ju som om det inte finns någon Sanning.                    

Jag menar Verklig ABSOLUT SANNING! Jo då, – Den ABSOLUTA,ENDA SANNINGEN ÄR JESHUA/Jesus GUDS SON!

Knäpp dina händer och lämna dig till Jeshua och bed att Han kommer in i ditt hjärta och tar över din ”hjärtetron”, så att du är redo när Han kommer för att hämta oss! Han Kommer Snart! AMEN KOM HERRE JESHUA!

Christer

Sanning, Sanning – mera Sanning…

Ja just det  – mera Sanning… 

Med det här inlägget tänkte jag börja analysera det som Herren säger till fåren! (i det förra inlägget). Jag vill understryka att detta är mina tankar samlade under bön och bibelläsning, och inget inlägg i någon teologisk debatt!
Vad betyder det att ”trampa ner det (betet) som är kvar” och vad är ”det klaraste vattnet” och ”grumla vad som lämnats kvar”???!
Vad innebär det att med ”era fötter grumla” och ”med era fötter trampa ner”!!!??? (se förra inlägget).

Vad är den ”bästa betesmarken” och vad är ”det klara vattnet”? 

1. Betesmarken är den plats du och jag fått att röra oss på i tillvaron och i vår tro, som är byggd på Evangeliet som är Jeshua Guds Son, som föddes genom Helig Ande i Israel av en Judisk Jungfru och växte upp i en Judisk familj, och han levde och undervisade i Israel. Han dog på korset och uppstod och visade sig efter uppståndelsen för många människor i Israel . Han steg upp till Himmelen ifrån Israel, och  köpte oss fria från synden och döden för att återknyta den brutna kontakten mellan människan och vår Fader! Jeshua skall snart komma tillbaka, då ska vi möta Honom på skyarna och efter Bröllopet i lufthavet, (medan vreden går över jorden), ska vi komma  tillsammans med Jeshua när Han sätter sina fötter på Oljeberget i Israel och tusenårsriket börjar! Detta är det genomgående budskapet i Hela Bibeln! Därför måste du läsa HELA BIBELN!

2.Det ”klara vattnet” är Den Helige Ande, som Jeshua lovade att sända enligt Joh.4:14, 23-24, och 14:15-17,(återkommer till det senare).

Jag skulle vilja börja med ”gräset” som vi ”får” äter! Gräset är GUDS ORD. Det är det oförfalskade Gudsordet som vi har i våra Biblar! Jag vill här understryka vad jag sagt flera gånger tidigare: GUDS ORD SÄGER ALLDRIG EMOT SIG SJÄLVT! Det finns alltså inga motsägelser i GUDS ORD! Om du hittar några i din bibel, så är det beroende på flera faktorer och en del av dem kommer här! Eftersom Ordet är Guds Son – Jeshua, (Upp 19:13), så kan vi inte behandla det respektlöst och använda det att skämta om eller förvränga som många teologer och andra har gjort och gör i dag! Teologerna är ju oftast ledare -”herdar” eller ”lärare”, oftast självutnämnda och de lär ”fåren” att det inte är så noga med ”maten” för de andra ”fåren”, genom de läror och teorier de serverar!

Följden blir att ”fåren” börjar knuffas och stångas med varandra, för de får inte den mat de behöver och då blir det som Aposteln Paulus understryker i  1.Kor 11:18, Tit 3:9, 1.Tim 1:4, 2.Tim 2:16, och 1.Tim 6:20!  Det finns många fler Bibelord att hänvisa till men det studiet hoppas jag att du tar själv!

Nu ska jag ta några praktiska exempel på vad sådana här ”läror” kan vara!

Jag har hört sägas för många år sedan ”profeter finns inte i vår tid, för vi har ju profetsians gåva, så det behövs inga profeter, – alla kan ju profetera”!

Eller den här ”vi behöver inte Guds bud, ”lagen” för det räcker ju med Jesu bud ”att vi ska älska varandra”!  

Eller den här Nya, – ”toran” – ”lagen” är kunskapens träd på gott och ont!

 Eller den här ”Äldste vad är det för något? vi är ju alla lika inför honom”!

Eller den här ”Gud är en treenig gud, tror du inte det är du inte kristen”!

Eller den här ”om du inte tror att Jesus är Gud så är du inte en kristen”!

Eller den här ”Du måste inympas i Israel” Den s.k hebreiska rörelsen!

Eller den här ”Enhetsrörelsen” – vi är ju alla troende och vi har alla samma Gud!

För att inte tala om den här som återkommer ofta från våra Världspolitiker i nyhetsflödet, ”The New World Order” = Den nya Världsordningen! Sedan har vi ju alla de olika samfundens och kyrkornas special läror som t.ex. SKR = Sveriges kristna råd, Chrislam m.fl., men de får vi räkna in i ovanstående!

Ja det finns många ”rörelser” i tiden som på olika sätt försöker fånga vårt ”religiösa” sinne och våra hjärtan, om vi inte stannar upp i oss själva och frågar vår Fader i Himmelen, vad vi håller på med?! Är du beredd att stanna upp Här och NU och fråga FAR i Himmelen, hur det är i ditt eget liv!?

Oftast leder dessa ”läror” och teologier till att vi försvarar oss och våra ”lärouppfattningar” gentemot våra ”syskon” – lekamliga som – Andliga, och har vi börjat med att bevaka vår ”uppfattning” med rädsla och aggressivitet så hamnar vi snart i Högmod och förakt för människorna som inte ”tror” som vi!

Detta slutar ofta med att vi inte törs prata med varandra om andliga ting över huvud taget, och så är vi ännu längre bort från det Guds Ord säger till oss:  ”Jo när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse”! (1Kor.14:26).  Det är ju tyvärr så att vi har så mycket i vårt eget ”sinne” – läs tankar, – så när vi träffas blir det prat om det som ligger mig/oss själv närmast hjärtat just för tillfället, och så tillfredsställer vi oss själva i första hand! Eller? 

Ändå värre blir det när vi behandlar de vi möter med utpekande kommentarer eller påståenden om vad vi tycker om dessa ”vänner” vi mött och i obetänksamhet slänger ut kärlekslösa kommentarer om tillhörighet och tro, som sårar vänner, eller nära och kära! Men vi skulle ju göra som Paulus skriver till Titus:  ”Men undvik dåraktiga dispyter  och frågor om släktregister och kiv och stridigheter om lagen. Sådana är skadliga och helt meningslösa”.(Tit.3:9), och till Timotius:  ”Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet” (2 Tim 2:16).

Allt det här är att ”trampa ner det bästa gräset” så de andra ”fåren” inte får den mat de behöver och ska ha! 

Vattnet som ”fåren” trampar i och grumlar tar jag upp i nästa inlägg och kanske ”Drömmen om mannen med hjälmen”!

Vänd OM – Vänd Om i Jesua Namn! Knäpp dina händer nu och bed med mig: Fader förlåt mig i Jesua Namn och hjälp mig att följa dig Hela den väg du har för mig! Jag vill vara trogen Ditt Ord, i Jesua Namn Amen!

Christer

Mera …..obehaglig Sanning!

Nu är det hög tid att gå vidare i vårt sökande i ämnet ”Sanning” vad är det!?

Den här gången blir det mest bibelord, för jag upplever det som viktigt att du som läser den här bloggen inte ska fastna i vad jag tycker och skriver! Nej, som jag tidigare har berört så är kallelsen till detta bloggande för min del enbart att göra det som står i Jes. 30:8 ”Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt”, och i Hab. 2:2 Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas”.

Vad kan jag göra annat än lyda min Fader och Hans Son Jesuha Messias! Det här är min skrivtavla och därför blir det mycket bibelord om vad som gäller för denna tid! Vi börjar så här i Jesuha Namn!

8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning 10 och som säger till siarna: ”Skåda inte!” och till profeterna: ”Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting.  11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.”12 Därför säger Israels Helige: ”Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, 13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. 14 Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.”

`15Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige:  ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte´.”

18Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom”.(Jes.30:8-15,18).

Ytterligare ett ord om varför jag skriver detta!

15 `Ty så sade HERREN, Israels Gud, till mig: ”Tag denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hednafolk som jag sänder dig till, dricka av den.(Jer. 25:15).

Läs gärna hela kapitlet själv i din bibel så förstår du att följande och orden ovan inte bara handlar om israel som många trott och tror!

Det här är vad vi ser uppfyllas i vår tid mer än någonsin!

Så här profeterade Hesekiel:

8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ”Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk, 11 därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös! 12 Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på”?

21b ”Ni skall då inse att Jag är HERREN. 22 Genom era lögner har ni gjort den rättfärdige modlös, honom som Jag inte vill bedröva, men ni har styrkt den ogudaktige så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. 23Därför skall ni inte mer skåda falska syner och bedriva spådom, utan jag skall befria mitt folk ur er hand. Och ni skall inse att jag är HERREN.”(Hes. 13:8-12, 21b-23). 

Jag hoppas du förstår att detta handlar om de ”andliga” ledarna i vår tid, så här fortsätter Hesekiel lite längre fram!

`1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 ”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? 3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. 4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades”.

 6 ”Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela ”landet” – ”Jorden” (enligt King James översättning).* är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. 7 Hör därför HERRENS ord, ni herdar: 8 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur – de har ju ingen herde – och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, 9 därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: 10 Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem”.*(se vers 13 nedan så förstår du)!

Men för fåren finns det tröstför Herren fortsätter så här!

11 ”Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem. 12 Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. 13 Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna* och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. 14 På goda betesmarker skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de vila sig på goda betesmarker, och de skall ha rikligt med bete på Israels berg. 15 Jag skall själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, HERREN. 16 De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka. Men de feta och de starka skall jag förgöra. Jag skall ta hand om dem med rättvisa”.

Vilka härliga löften! Men för den skull kan inte fåren handla som de vill, ty Herren talar allvarligt till oss får också!

17”Men ni, mina får, så säger Herren, HERREN: Jag skall döma mellan får och får, mellan baggar och bockar. 18 Är det inte nog för er att ni får beta på den bästa betesmarken? Måste ni också med era fötter trampa ner vad som är kvar på er betesplats? Är det inte nog för er att ni får dricka det klaraste vattnet? Måste ni också med era fötter grumla vad som har lämnats kvar? 19 Skall mina får beta av det som era fötter har trampat ner och dricka vad era fötter har grumlat? 20 Därför säger Herren, HERREN så till dem: Jag skall själv döma mellan de feta fåren och de magra. 21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får”.

Här kommer det härliga löftet som vi längtar efter att det ska uppfyllas, när Jeshua kommer på skyarna och vi får möta honom där!

23 ”Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han skall föra dem i bet och vara deras herde. 24 Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara furste ibland dem. Jag, HERREN, har talat”.(Hes. 34:1-10 – 11 – 16 – 17 – 24).

Är du redo?  Är du Född på Nytt?  Har du allt klart? – så att du får vara med på det mötet!

”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.”(Upp. 22:7).

Knäpp dina händer och bed till Vår Fader i Jesu/Jesuha Namn, förlåt mina synder och ta hand om mig från nu och till Evig tid! Amen!

 

forts… på den obehagliga sanningen!

Nu är det dags igen..

Det första jag vill göra här och nu är att understryka att jag inte är eller försökt att framställa mig som någon slags ”språkexpert eller bibelöversättningskritiker”! Jag vill bara få dig som läser den här bloggen att stanna upp i din egen tankegång så pass mycket att du tar av dig dina ”glasögon” som du har på dig i din egen vardagsvärld, din egen uppfattning om det jag skriver/du läser!

Min egen erfarenhet har lärt mig, att min uppfattning för det mesta brukar vara ganska hårt styrd av min ”åsikt” eller ”förutfattade mening” om vad det står i bibeln, eller vad jag lärt mig under min livstid och formats av i min vardag och i den religiösa tillhörighet man har levt i eller lever i!

Jag måste ta till mig ordet i Apg.17:11 ”judarna där (i Berea) var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot Ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så”. Jag vill vara som dessa judar och hedningar, för de hade inget NT utan fick hålla till godo med de skrifter som fanns, GT. Många av dem kom till tro och det ökar min tro att läsa Hela Bibeln!

Nu tillbaka till Josafat och Ahab!

Till dig som kanske fortfarande sitter och tänker på det där jag skrev i förra inlägget ”felöversättning” och ”medveten misstolkning” så glöm det ett tag och tänk efter, vad var det för skillnad på de profeter som uttalade sig!?

 Jo – 400 profeter profeterade lögn, eller hur!? En profet profeterade sanning! Hur kan man skilja ut det då? Jo – det var bara en, Mika som hade en Uppenbarelse från Fadern”! Lägg märke till att när han instämde i lögnen så visste Ahab att han inte talade sanning, eller hur!? Varför reagerade inte Josafat!? Jo för han ville hålla sig väl med Ahab och då går det före sanningen, så därför fick Ahab själv ta itu med denna profet, och när han sedan talade ut Sanningen så brydde sig inte Josafat om vad Herren hade visat Mika!                                                                                                                                         Lojaliteten till släktingen och hans önskan var viktigare än att ta till sig Guds varning! Han, Josafat reagerade inte överhuvud taget som du ser av sammanhanget!

Hur reagerar du inför det här? Hade det inte varit på sin plats att Josafat, som Trodde på Den Levande Guden, sagt till sin svärfar att det är nog inte lämpligt att göra det här nu, eftersom Herren säger att du inte kommer tillbaka i livet!? Vänd om, vänd om innan det är försent!

Men nej, inte ett ord till varning eller tveksamhet, utan bara hänga på, det kunde ju bli en seger att stoltsera med!

Vad är det vi håller på med i våra kyrkor o kapell? Handlar vi likadant som Josafat? Allt ser bra ut, – allt står väl till, – dock står inte allt väl till säger Herren!

Har vi slagit oss ihop med dem som får höra samma ord som Josafat: ”Skall man hjälpa den ogudaktige? Skall du älska dem som hatar HERREN”? Kommer Herrens vrede över oss!!??

Likgiltigheten är bland det värsta som kan drabba oss, och ändå värre blir det om vi förfäktar vår egen uppfattning i försvarsställning gentemot budbäraren, för budskapet passar inte in i min egen uppfattning om vad jag hör!

Det blir som det står i Jer. 7:24  ”Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet”.

Älskade vänner så här kan vi inte hålla på med varandra! Fader hjälp mig/oss – byt ut stenhjärtat i mig till ett hjärta av kött och blod, som är villigt att höra och göra Din vilja i din Sons Jeshua Messias Namn! Amen!

Alla dessa lärostrider och lärouppfattningar som jag visat på och till viss del varnat för, har skapat ett ifrågasättande gentemot andra trossyskon i vår sargade värld! Var ska en ensam sargad broder eller syster hitta kärlek, frid, omsorg och verkliga vänner? Ja det verkar inte finnas i kyrkor och kapell i alla fall! Inte av alla de vittnesbörd jag hört och mött de senaste 20 – 30 åren.

`han som en gång sade till dem: ”Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse”. Men de ville inte höra. Och Herrens Ord blev för dem ”bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där”. (Jes.28:12-13)

Jag skulle vilja avsluta det här inlägget med en lite blänkare från Curt Axelssons hemsida (biphome.spray.se/curtax/) en mycket gammal text:

Skall man läsa hela Bibeln?

Om någon av de dina skulle från dig gå, Men ville först åt dig ett testamente göra.
Säg, skulle du ej läsa hela då? Att se vad skatter månde dig tillhöra.
Och om en konung låtit till dig skriva, Att du hans barn och arvinge fick bliva,
Vad väg du skulle gå, Vad kläder du fick bära,
Säg, skulle du försmå Att varje ord dig lära?
Men om du endast ville läsa då De rader, som dig syntes lättast vara;
Vad skulle vid din framkomst du besvara, Om du då låtit huvudsaken fara?
Om i en annan dräkt du ville stå, Och konungabefallningen försmå.
Ell´om en krokväg dig i öknen dragit, Där vilddjuren med dig har illa farit.
Vems skuld den vore, är ej svårt att finna; Ty om du brevet läst, du skulle målet hinna.
Nu himmelens och jordens konung har Ett sådant brev oss i vår bibel givit.
Det är från honom, från vår Gud och Far; Fast genom redskap han det till oss skrivit.
Vill du då veta vad han bjuder där, Så läs det då! ja lär! ja lär! ja lär!
Ty räckte hundra år din lärotid, min vän! Du hade mycket kvar att lära än.

Slutord i Andeliga Sånger utgivna i Uppsala 1860, av signaturen A. W.

Knäpp dina händer tillsammans med mig och bed: Fader i Himmelen hjälp mig att hitta fram till Din Sanning, Jesus/Jeshua Din Son och låta Honom ta över på min hjärtetron! I Jeshua Namn Amen!

 

Den Besvärande….Sanningen

Nu måste jag ge mig in på ett mycket känsligt område för de flesta som har en tro på Gud, men som inte har förankrat den i hela GudsOrdet, hela bibeln! Jag vill ta med dig till 1 Konungabokens sista kapitel 22, och 2 Krönikerboken 18.

Dessa händelser är beskrivna på samma sätt på två ställen i ordet vilket betyder att Gud vill lägga extra vikt vid denna händelse och det som sägs, det blir s.a.s. understruket.

Innan du fortsätter läsa så ber jag dig läsa igenom dessa två kapitel noga och under bön! Du kan läsa 1Kon. här och 2 Krön.här.                                                                                                                                                                                                                                               Läs gärna i din egen bibel om kung Josafat i 2Krön.17:1-5 eller gå in på folkbibeln.com och läs där!

Som du ser så får plötsligt Josafat, som gift sig med kung Ahabs dotter, för sig att han ska hälsa på sin svärfar och just då vill kung Ahab dra ut i krig mot kungen i Aram för att ta tillbaka Ramot i Gilead, och frågar Josafat om han vill vara med, och han svarar: ”Jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar!”  (1Kon.22:4b)

 Är det så här det går till när ledarskapet i kristenheten drar iväg, till `modern till skökorna´ , ”jag som du, mitt ”kyrkfolk” som ditt, mina ”bidrag” som dina,!?

Hoppas du läst igenom de två kapitlen som jag länkat till ovan, annars kommer du kanske inte att hänga med i mitt fortsatta resonemang!

Jag vill göra dig uppmärksam på en ganska allvarlig ”felöversättning” eller ska jag säga en medveten misstolkning för att du och jag ska tänka efter vad det egentligen står i Skriften. Det man inte bör missa i dessa texter är att konung Josafat: ”vandrade på de vägar som ….David hade gått.. – han sökte inte baalerna utan sin fars Gud… Han lydde Guds bud…HERREN stärkte…hans kungadöme…Han var stolt över att gå HERRENS vägar…! (utdrag ur 2 Krön.17:1-5, läs hela texten själv ).

”Men Josafat sade till Israels Kung: ”Fråga dock först HERREN om detta”!(2 Krön.18:4)

”Då samlade Israels kung profeterna, omkring fyrahundra män, och frågade dem”.(1Kon.22:6)

Vad är detta??

Är det Herrens profeter som Ahab samlar, eller!!???? Nej, Baal betyder ”herre” (Wikipedia) så när Josafat vill fråga HERREN så tar Ahab till de 400 Baalsprofeterna, för Baal är hans ”herren”! Det visste ju Josafat, så han frågar: ”Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?” Här blir uppenbart förvirring vad det gäller ”herren” och HERREN och det ledde till att många blandade ihop ”Herren Baal” med Herren Gud Allsmäktig – Abrahams, Isaks och Jacobs GUD!

Lägg märke till att i vår svenska bibel så står det HERREN och HERRENS, med samma betydelse som om det är En och samma GUD, man talar om och till!! Men eftersom den ena kungen tror på och tjänar Baal och den andra kungen vill tro på och tjäna HERREN GUD Abrahans,Isaks och Israels GUD, så är det alltså fel översatt eller så har man ingen kunskap om hur det såg ut med avgudadyrkan och dåtidens villfarelser, som GUD hade varnat för redan innan de gick över Jordan och intog landet! Se (5 Mos.11:16-17).

Om nu våra bibelöversättare inte kan skilja ut av sammanhanget vad som är den VERKLIGA GUDEN och Baals-avguden, hur ska vi då kunna lita på vad översättarna skriver i våra biblar.                                                                               

Eller kan det vara så att vi inte läser GT överhuvudtaget och därför så ser vi inte och förstår inte vad Ordet vill lära oss! Den Helige Ande kan inte heller leda oss, eftersom vi inte läser hela bibeln, och vi själva tappar därför orienteringen.

”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna”. (Luk.24:27). Om Jesua kunde använda det som vi kallar GT och med det förklara vad som sägs om Honom själv, så även Apostlarna och de hade inget NT och tusentals judar och hedningar blev Födda på Nytt och blev ”lydiga” ordet, och blev lärjungar, så varför läser vi inte GT!?

”Josafat, Juda kung, vände välbehållen hem igen till Jerusalem. 2 Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: ”Skall man hjälpa den ogudaktige? Skall du älska dem som hatar HERREN? På grund av detta vilar HERRENS vrede över dig”. (2Krön.19:1-2) 

 Att strida ihop med fienden ger effekten att man drar över sig HERRENS vrede.

Men nu undrar du kanske, vad har Josafat och Ahabs handlande med dagens skeenden att göra? Jo, – för det första så är det just den förvirringen vi ser i dessa ”treenighetsläror” och ”jesus är gud-läran”, – man lägger till gamla avgudars namn och lärosystem, ända från Babylons tid, utan att tänka på följderna för de människor man ansvarar för i sitt ledarskap. Jesus sade till sina lärjungar: ”Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer”!(Luk.17:1)  

 För det andra, så när det kommer en Herrens profet, – Mika, så ska vi lägga märke till att Ahab visste att det var en HERRENS profet men han ”hatade honom”, och profeter som talar sanning i vår tid blir också hatade, men lägg märke till att profeten Mika avslutar sitt budskap från Herren Gud Allsmäktig med dessa ord: ”Och han tillade:”Hör detta, alla ni folk”!

Nu kanske du börjar förstå vad jag menar ovan om ”ledarskapet i kristenheten”!?Josafat visste att svärfar var Baalsdyrkare och ändå drog han ut tillsammans med honom och tog folket med sig!

Det innebär att den här texten gäller ALLA FOLK I ALLA TIDER, alltså även dig och mig i dag!

Vad jag alltså vill visa på, är att vi måste vara mycket noga med att hålla oss troget till det Heliga Gudsordet och inte lägga till, ”teologiska läror” eller ”avgudainspirerade läror”, eller dra ifrån något, så att texten i bibeln blir missvisande!

 NEJ! VÄND OM ”ni vilsegångna får till dina själars herde och vårdare”! (1 Petr.2:25) 

Knäpp dina händer och bed till Honom som ser i det fördålda, – Fader förlåt mig om jag gått vilse och led mig tillbaka till Dig i Jesua Messias Namn.Jag Vill vara Din lärjunge! Amen.

Christer


 

 

 

 

 

 

 

Mer…mer…mer Sanning!

Jag har på senaste tiden försökt att hänga med lite på olika bloggar, undervisning i Toran och tv program m.m. och jag förundras storligen över den osäkerhet och tveksamhet och inte minst okunnighet i vad Guds Ord säger om lärodiskussioner som till sist blir ordstrider och dispyter! Paulus säger till Timotius: ”Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider”. (2 Tim. 2:23)

 Ännu värre är det när detta leder till att man tar till sig tankar ur dessa lärodispyter och plötsligt så lägger man till kommentarer i sin undervisning, som inte stämmer med Guds Ord och så får man en lära som man hävdar är Guds Ord fastän det inte finns någon relevans eller sanning i den.

 Så här står det i Ordspråksboken 30:4b-6: ”Vad heter han, och vad heter hans son – du vet det ju?5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 6 Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn”.

Just nu rör sig de flesta dispyter och läror kring ”Jesus är Gud”, och jag funderar kring varifrån denna lärouppfattning egentligen har sitt ursprung!? Jag tror jag vet varifrån det kommer*, men i så fall vittnar det om en tragisk låg nivån av trygghet och tillit till Guds Ord och speglar den förvirring som den s.k teologiska kunskapen har ställt till med! *(jag tänker inte redovisa det, du får tänka igenom det själv inför vår Fader och be att den Helige Ande leder och visar på det.)

 I mitt förra inlägg (läs gärna igenom det igen) behandlade jag ju denna fråga ganska ingående utiftån Guds Ord och därför måste jag understryka och förtydliga vad ORDET säger om lärostrider och det ansvar du tar på dig inför vår HERRE och SKAPARE när du fortsätter i Lögnen! Jesua själv säger ju som jag skrev i förra inlägget: **”Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet”. (1Joh.5:12)

 Vad du gör när du utan vidare förklarar Jesua för att vara Gud är ju att du plötsligt blir utan **”Den Bekännelsen” och plötsligt har du ingen GUDS SON som Vår FADER SJÄLV har vittnat om och då har du ingen Frälsare som har dött för dig! Då måste det ha varit Gud som dog!!!??? Då fanns det alltså ingen levande GUD och FADER under den tiden Jesua var död!? Ser du inte vilka konsekvenser det får om du blandar in en lögn i Gudstron och vilken förvirring du ställer till med för de som är svaga i tron!

 Du är delaktig i att förföra ”en av dessa mina minsta” och det är här jag måste VARNA ALLA ER som förfäktar denna lära och ställer till med ordstrider som får dessa ”minsta” att tappa orienteringen och förvillar sig bort från GUDS Frälsning i JESUA GUDS SONS BLOD!

Jesus sade till sina lärjungar: ”Förförelser måste komma, men ve den genom vilken den kommer”! (Luk 17:1)

 Jag har det senaste året mött många människor som jag har fått hjälpa tillbaka till Guds Son och tryggheten i Honom och vår Fader! Tack Gud för dessa möten! Bli en som samlar och är med om att återupprätta dessa ”förförda och förvillade” i stället!

Christer

 

Sanningen….mera om Sanningen!

Ja nu var det länge sedan jag skrev på min blogg. Men det har haft sina ”randiga skäl”, jag har varit sjuk en längre tid och det har orsakat dröjsmålet Bl.a.

Det Herren lagt på mitt hjärta för denna gång är den förvirring jag upplever, angående Jesua/Jesu gudom, i de flesta religiösa led både i nyhetsflödet och på bloggar och andra media! Jag har sett ett par inlägg som är inne på det jag vill säga i det här inlägget!

Det finns en som alltid vill få oss att tappa orienteringen i Guds ord och i tillvaron, och hans röst borde vi känna igen vid det här laget!

Så som han talade till Eva i paradiset så talar han än i dag och hur var det när han frestade vår Frälsare Jesua när han gick här på jorden? Jo då ifrågasatte han som vanligt Guds Ord när han sa ”Om du är Guds Son, …….. ”! (Matt.4:3,6).

Jag tror att det beror på att man inte läser hela GUDS ORD som det är skrivet, utan vi har i denna sönderhackade tillvaro lärt oss att leva i typ ”seriefigurernas pratbubblor”.

Vad är det som har fått många i kristenheten och i den religiösa världen att lyssna på den rösten!??

Jag menar att TV tittandet och spelandet med korta kommentarer i alla media där det inte finns något längre samband i texter eller medelanden, typ SMS m.fl. ”sociala media” som vi använder i dag! För att inte tala om våra biblar som har ”överskrifter” och kommentarer som snabbt och effektivt tar bort koncentrationen på det vi läser eller ska läsa i Gudsordet, så att den Helige Ande inte kan leda oss rätt i det Fadern och Sonen vil säga till oss! För att inte tala om ”teologins” sönderhackande av det som Gud vill säga i sitt Ord!

Jesua ÄR GUDS SON och inget annat! Enligt Jesua själv – och eftersom Han ÄR Ordet, så varför lyssnar och läser vi inte som det står i skriften!? ”Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet”. (1Joh.5:12)

Det är ett faktum man inte kan komma förbi, för har man börjat att ”tumma” på Guds Ord så har man lyssnat till den röst som Jesua själv sade till ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” (Matt.4:10b)

Jag har studerat Guds Ord i många år och har inte hittat en enda gång där det står att Jesua är Gud! Om du hittar något ord som säger det så har du lyckats få till en hel radda med motsägelser i Guds Ord och då är det dags att ompröva hela bibelns trovärdighet.

För att inte bli för ”teologisk” ska jag ta och visa på vad ORDET själv säger!

”Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom”. (Joh.3:36).

”för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom”. (Joh.5:23).

9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. 10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst kom från himlen: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje”. (Mark.1:9-11)

”15 Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” 16 Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesua sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen”. (Matt.16:15-17.)

”Jesua sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” (Joh.20:17)

Här har vi Jesuas egna vittnesbörd till och av sina lärjungar och här kommer vittnesbörd från en annan av dem, nämligen Johannes.

”Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesua Messias/Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig. (1Joh. 1:3b-4)

22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus/Jesua är Kristus/Messias? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet”. (1Joh.2:22–25)

”14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Den som bekänner att Jesus/Jesua är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud”. (1Joh. 4:14–15)

 ”5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son”? (1Joh.5:5)

”9 Den som inte förblir i Kristi/Messias lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. (2Joh.1:9)

Jag vill även visa på vad Paulus säger i sina brev och sedan slutar vi i Uppenbarelseboken.Så här säger Paulus i Efesierbrevet!

”15 Sedan jag hört om er tro i Herren Jesua och er kärlek till alla de heliga, 16 upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. 17 Jag ber att vår Herre Jesua Messias Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.
20
Med denna kraft verkade han i Messias, när Han (Gud) uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans (Jesuas) fötter, och honom (Jesua) som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.. (Ef.1:15-23) (inom parenteser mina tillägg).

och i Kolosserbrevet säger han följande……

”13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom (sonen) är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen”. (Kol.1:13-20)

Det är oerhört viktigt att inte stanna här i någon slags ”teologisk” diskussion, utan låta Ordet få fortsätta att förklara i Den Helige Andes ljus vad Ordet säger på andra ställen, så att vi inte får svårt att orientera oss! Paulus säger följande i Korinterbrevet:

22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Messias alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Messias som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har Han (Gud Fadern) lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Messias. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla”. (1Kor.15:22-28)

När jag fortsätter läsa Ordet ända till sista orden i Bibeln, Uppenbarelseboken, så finner jag samma undervisning där!

Lammet inför tronen och han som fått namnet över alla namn är beskriven tillsammans med Gud Fadern hela tiden!

”16Jag, Jesua, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.” (Upp.22:16).

Han säger inte att jag är Gud!

Den EVIGES Välsignelser över er som läst detta!

Lars-Christer

Den Svåra Sanningen…

Nu kommer den fortsättning som tydligen är nödvändig efter förra inlägget!

Jag kommer att vara radikal i det här inlägget och hoppas att jag inte sårar någon, för det är inte min mening!

Nej, – det här är en varning från vår Älskade Far och Hans Son!

Kommer du ihåg att jag nämnde Abrahams uttåg från staden Ur där han bodde med sin släkt!
Vad var anledningen till att han skulle lämna det område han bott i nästan halva sitt liv? Jo, – det vet ju alla att han skulle bli ett stort folk!
Men varför kunde han inte bli det i det land han bodde?

Det är just det som jag vill att du ska förstå och sätta dig in ordentligt, för det har med vår tid och våra liv att göra!
Den gudsdyrkan som fanns i det stora landet Babylon var en del av det som du kunde läsa i utdraget från den Assyrianska tidskriften i förra inlägget!
I denna gudsdyrkan hade man en gud som hette Assur och flera undergudar och för att hålla ordning på detta så konstruerade man en viktig lära som man kallade ”treenigheten” som skulle visa på det inbördes förhållandet i deras gudom!
Allt detta hade sin grund i en egenkonstruerad lära om ”Gud skaparen” och många andra gudaväsen.
Du kan själv gå in på Google och söka dig fram till den Assyriska religionen och Babylon-tiden så får du se, att det där finns mycket intressanta historiebeskrivningar!

Vad jag vill att du ska förstå är att ”treenighetsläran” är från början en avgudalära konstruerad i det land och den religion, som Abram skulle gå ut ifrån!

Enligt de forskningar jag lyckats med på olika vägar via internet med googlande och Wikipedia m.fl har jag förstått att det finns historiska belägg för detta, så när jag kopierade den assyriska tidskriften var den inte så långt ifrån den sanning jag ville visa på!
Vad man kan konstatera är att det som väldigt många byggt upp sin tro kring är en lära som kommer från den onda andevärlden och har alltså inget med bibeltolkning att göra överhuvudtaget! Ändå är våra biblar ”fullklottrade” med beskrivningar och hänvisningar till en lära som vår Himmelske Fader hatar och avskyr!

Om Gud inte ville att Abram skulle vara kvar i detta, så undrar jag varför vi ska vara kvar i något så groteskt!!??

Hur kommer det sig att ingen i dessa bibelöversättande organisationer och företag, inte har kollat upp detta som till och med finns inskrivet i många encyklopedier och uppslagsverk? Man bara frågar sig!!!????

För att inte tala om alla dessa människor som läser bibeln och vill vara ”kristna”, de bara sväljer dessa lärosystem rakt av utan att ifrågasätta det! Törs man inte, – är man feg, eller är man rädd att förlora sina inkomstmöjligheter!?

Du, – jag vet att det står i Bibeln, i Upp. 21, ” Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”

För inte så länge sedan läste jag på ett antal bloggar att om man inte trodde på treenighetsläran var man inte kristen!
Då vill jag inte vara ”kristen” för då måste jag tydligen bekänna mig till en avgudalära! och jag vägrar böja mig för någon avgud!
Om det bara skulle vara en misstanke jag redovisat här, alltså en misstanke att ”treenighetsläran” kommer från onda andars läror, så skulle då jag inte vilja omfatta den överhuvudtaget, intill dess att Gud Vår Fader visar mig att jag ska omfatta den!
Inför att jag skulle skriva ner det här bad jag till min Fader i himmelen i Jesua namn om att få insikt i var i ordet jag kan se liknande förhållanden! Jag slog upp min nya bibel och fick upp Daniels bok kapitel 3 där konung Nebukadnessar hade gjort en bildstod av guld som alla skulle falla ned och tillbedja inför när man spelade på instrumenten!

Har du tänkt på vad det var för bild, ”staty” han gjort!!?? Troligtvis Molok med ugnen att offra människor i. Hur tänker du om det hotet, om du inte faller ner och tillbeder denna staty så kastas du i ugnen! Är vi snart där i vårt land också!?

Abram fick ordern GÅ UT ifrån….. Guds barn, Jesua lärjungar har fått samma order, GÅ UT ifrån henne ……!
Vad innebär det att gå ut ifrån det förhållande man står i!??
Ja, – en del tolkar ”skökan” i Uppenbarelseboken 18: 4 som ”Katolska kyrkan” och det kanske är rätt, men vilka är då de andra skökorna som hon är moder till!? (Upp. 17: 5).
Vad du och jag måste ta ställning till är Vad det innebär att GÅ UT ifrån Henne!!!

Det är inte bara att lämna den/det kyrka/samfund man står i, Nej det betyder att som Abram gjorde med undantag av brorsonen Lot, lämna allt….. ja – ALLT det religiösa tänket som vi bombats av i snart 2000 år i kristenheten!

Jag vet att det är svårt att verkligen överge sina invanda tankemönster och allt man vant sig vid, särskilt det som man lärt sig i ”kyrkan” eller ”församlingen” som man trott är det enda rätta!

Vart ska jag ta vägen då, om jag får fråga, säger du kanske!
Ja, det undrade jag också när Gud sa till mig att inte vara kvar i de sammanhang jag rörde mig i! Det löfte jag fick av Gud min Fader var att Han aldrig skulle lämna mig, – OM jag Lydde Honom!

Han påminde mig om det bibelord jag fick när jag lämnade mitt liv i Hans Händer i min ungdom.: Psalm 32: 8, ” Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig”.

Jag håller fortfarande på att lära mig av Honom och Hans Öga Vakar fortfarande över mig! Amen!

Det är frågan om TILLIT till Vår Gud och Fader och Hans löften till oss i Hans SON Jesua Messias, som genom sin död på träet köpte oss tillbaka till gemenskapen med Fadern som vi förlorade i och med syndafallet!

Halleluja! Prisat  Är Hans Heliga Namn!

Knäpp dina händer och överlämna dig på nytt till Honom Som Köpt oss med sitt Blod! Tack Jesua att Du tar hand om mig i fortsättningen även när det blir svåra tider, enligt Dina löften, i Jesua Namn Amen.

forts. följer

Hör av dig!

Christer