Den Svåra Sanningen…

Nu kommer den fortsättning som tydligen är nödvändig efter förra inlägget!

Jag kommer att vara radikal i det här inlägget och hoppas att jag inte sårar någon, för det är inte min mening!

Nej, – det här är en varning från vår Älskade Far och Hans Son!

Kommer du ihåg att jag nämnde Abrahams uttåg från staden Ur där han bodde med sin släkt!
Vad var anledningen till att han skulle lämna det område han bott i nästan halva sitt liv? Jo, – det vet ju alla att han skulle bli ett stort folk!
Men varför kunde han inte bli det i det land han bodde?

Det är just det som jag vill att du ska förstå och sätta dig in ordentligt, för det har med vår tid och våra liv att göra!
Den gudsdyrkan som fanns i det stora landet Babylon var en del av det som du kunde läsa i utdraget från den Assyrianska tidskriften i förra inlägget!
I denna gudsdyrkan hade man en gud som hette Assur och flera undergudar och för att hålla ordning på detta så konstruerade man en viktig lära som man kallade ”treenigheten” som skulle visa på det inbördes förhållandet i deras gudom!
Allt detta hade sin grund i en egenkonstruerad lära om ”Gud skaparen” och många andra gudaväsen.
Du kan själv gå in på Google och söka dig fram till den Assyriska religionen och Babylon-tiden så får du se, att det där finns mycket intressanta historiebeskrivningar!

Vad jag vill att du ska förstå är att ”treenighetsläran” är från början en avgudalära konstruerad i det land och den religion, som Abram skulle gå ut ifrån!

Enligt de forskningar jag lyckats med på olika vägar via internet med googlande och Wikipedia m.fl har jag förstått att det finns historiska belägg för detta, så när jag kopierade den assyriska tidskriften var den inte så långt ifrån den sanning jag ville visa på!
Vad man kan konstatera är att det som väldigt många byggt upp sin tro kring är en lära som kommer från den onda andevärlden och har alltså inget med bibeltolkning att göra överhuvudtaget! Ändå är våra biblar ”fullklottrade” med beskrivningar och hänvisningar till en lära som vår Himmelske Fader hatar och avskyr!

Om Gud inte ville att Abram skulle vara kvar i detta, så undrar jag varför vi ska vara kvar i något så groteskt!!??

Hur kommer det sig att ingen i dessa bibelöversättande organisationer och företag, inte har kollat upp detta som till och med finns inskrivet i många encyklopedier och uppslagsverk? Man bara frågar sig!!!????

För att inte tala om alla dessa människor som läser bibeln och vill vara ”kristna”, de bara sväljer dessa lärosystem rakt av utan att ifrågasätta det! Törs man inte, – är man feg, eller är man rädd att förlora sina inkomstmöjligheter!?

Du, – jag vet att det står i Bibeln, i Upp. 21, ” Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”

För inte så länge sedan läste jag på ett antal bloggar att om man inte trodde på treenighetsläran var man inte kristen!
Då vill jag inte vara ”kristen” för då måste jag tydligen bekänna mig till en avgudalära! och jag vägrar böja mig för någon avgud!
Om det bara skulle vara en misstanke jag redovisat här, alltså en misstanke att ”treenighetsläran” kommer från onda andars läror, så skulle då jag inte vilja omfatta den överhuvudtaget, intill dess att Gud Vår Fader visar mig att jag ska omfatta den!
Inför att jag skulle skriva ner det här bad jag till min Fader i himmelen i Jesua namn om att få insikt i var i ordet jag kan se liknande förhållanden! Jag slog upp min nya bibel och fick upp Daniels bok kapitel 3 där konung Nebukadnessar hade gjort en bildstod av guld som alla skulle falla ned och tillbedja inför när man spelade på instrumenten!

Har du tänkt på vad det var för bild, ”staty” han gjort!!?? Troligtvis Molok med ugnen att offra människor i. Hur tänker du om det hotet, om du inte faller ner och tillbeder denna staty så kastas du i ugnen! Är vi snart där i vårt land också!?

Abram fick ordern GÅ UT ifrån….. Guds barn, Jesua lärjungar har fått samma order, GÅ UT ifrån henne ……!
Vad innebär det att gå ut ifrån det förhållande man står i!??
Ja, – en del tolkar ”skökan” i Uppenbarelseboken 18: 4 som ”Katolska kyrkan” och det kanske är rätt, men vilka är då de andra skökorna som hon är moder till!? (Upp. 17: 5).
Vad du och jag måste ta ställning till är Vad det innebär att GÅ UT ifrån Henne!!!

Det är inte bara att lämna den/det kyrka/samfund man står i, Nej det betyder att som Abram gjorde med undantag av brorsonen Lot, lämna allt….. ja – ALLT det religiösa tänket som vi bombats av i snart 2000 år i kristenheten!

Jag vet att det är svårt att verkligen överge sina invanda tankemönster och allt man vant sig vid, särskilt det som man lärt sig i ”kyrkan” eller ”församlingen” som man trott är det enda rätta!

Vart ska jag ta vägen då, om jag får fråga, säger du kanske!
Ja, det undrade jag också när Gud sa till mig att inte vara kvar i de sammanhang jag rörde mig i! Det löfte jag fick av Gud min Fader var att Han aldrig skulle lämna mig, – OM jag Lydde Honom!

Han påminde mig om det bibelord jag fick när jag lämnade mitt liv i Hans Händer i min ungdom.: Psalm 32: 8, ” Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig”.

Jag håller fortfarande på att lära mig av Honom och Hans Öga Vakar fortfarande över mig! Amen!

Det är frågan om TILLIT till Vår Gud och Fader och Hans löften till oss i Hans SON Jesua Messias, som genom sin död på träet köpte oss tillbaka till gemenskapen med Fadern som vi förlorade i och med syndafallet!

Halleluja! Prisat  Är Hans Heliga Namn!

Knäpp dina händer och överlämna dig på nytt till Honom Som Köpt oss med sitt Blod! Tack Jesua att Du tar hand om mig i fortsättningen även när det blir svåra tider, enligt Dina löften, i Jesua Namn Amen.

forts. följer

Hör av dig!

Christer

7 svar på ”Den Svåra Sanningen…

 1. Fantastiskt att få ta del av ett radikalt budskap, i en tid som denna… Allenast för sanningen förmå vi något. Jag tänker att ”att gå ut…” även innefattar att lämna denna världens vanor och tänkande…

  • Tack Gideon och välkommen!
   Det är alldeles riktigt och det är väl en del av det jag försökt förklara i mina tidigare inlägg!
   Det behövs verkligen understrykas ”lämna denna världens tänkande”!
   Var Välsignad
   Christer

 2. ”Ändå är våra biblar ”fullklottrade” med beskrivningar och hänvisningar till en lära som vår Himmelske Fader hatar och avskyr!”

  Christer – ge exempel så att jag förstår vad du menar.

  En annan sak: Guds Ord säger att vi inte ens ska ta avgudarnas namn i vår mun. Hur hanterar du t.ex. veckodagar och månader?

  Frid!

  • Frid Magnus

   Tack för ditt intresse och dina frågor! Jag måste först och främst förklara att mitt uttryck ”fullklottrade” är en liten överdrift
   men jag tycker mej ha fog för det! Jag köpte mig en ny bibel i slutet av november och valde en ”studiebibel” och den har många hänvisningar till ”treenighetsläran” i både skriftförklaringar och små trianglar vid de verser som man av olika anledningar vill att de ska
   harmoniera med! Det är bara denna ”studiebibel” som jag sett det i, men jag blev så upprörd av denna osakliga inblandning av avgudaläror i Guds Ord!
   För övrigt är det i andra biblar massor av förklaringar och överskrifter som lätt fångar bibelläsarens tankar och för oss in i en förhandstolkning som inte stämmer med det Ordet vill säga! Det är detta jag menar med ”fullklottrade”!

   Vad beträffar din fråga om veckodagarna så förstår jag inte riktigt vart du vill komma!??
   Nu har våra myndigheter som vi är skyldiga att underordna oss beslutat sedan lång, lång tid tillbaka att det är så här våra veckodagar
   ska heta och det är inget jag kan förändra hur gärna jag än skulle vilja och inte du heller förmodar jag!?
   Vi lever ju i den här ”världen men inte av världen” och Jesua bad inte att vi skulle ”tas ut ur den här världen” men att Fadern skulle bevara oss i den, som det står i Joh.17:15 – 19, ”15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. 16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. 17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen”.

   Det jag vill med den här bloggen är att försöka med alla de medel jag har till mitt förfogande visa på GUDS ORD, – Sanningen som är Jesua! Han säger själv att ”Han Är Vägen – Sanningen och Livet”! (Joh.14:6)

   Jag vill inte diskutera religion eller teologi på den här bloggen utan vad det står i Guds Ord, så därför hänvisar jag din fråga om veckodagarna till det som Paulus säger till Timoteus! ”20. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. 21. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er”! (1Tim. 6: 20 -21). I 2 Tim.2:14 står det ”Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna”!

   Med Välsignelser från Den Evige
   Christer

 3. Tack för svar och kommenterar. Betr ”fullklottrade” så håller jag med dig – jag var bara lite rädd (eller nyfiken på) om du hittat allvarliga fel i själva bibeltexten. (Det finns ju översättningsfel och olika översättningstraditioner, så det är väl inte omöjligt att det dyker upp fler problematiska avsnitt.)

  Betr veckodagarnas och månadernas namn, så var min avsikt inte att gå i polemik (jag var helt enkelt intresserad av din syn på saken), men din utförliga utläggning och fråga om vart jag vill komma, triggar mig att fortsätta lite till.
  Jag är inte helt säker, men nog är det så, att flera av namnen på våra ”västerländska” veckodagar härstammar från avgudar; Tyr, Oden, Tor, etc., och på samma sätt vissa av månaderna i den gregorianska kalendern; Janus, Julius (Caesar), etc.
  Att hänvisa till överheten är kanske inte i alla sammanhang rätt – i så fall skulle Daniel inte ha trotsat Nebukkadnessar. Jos 23:6-7, ”Var nu mycket fasta, så att ni håller och följer allt vad som är föreskrivet i Mose lagbok, så att ni inte viker av därifrån, vare sig till höger eller till vänster, och så att ni inte har gemenskap med dessa folk som ännu finns kvar här tillsammans med er, inte heller nämner deras gudars namn eller svär vid dem eller tjänar och tillber dem.” Vad innebär det att ”tjäna dem”? Är det bara fråga om tjänande i religiös bemärkelse, eller kan det handla om att inordna sig i ett system? Jag tycker nämligen att det är det senare, som du trycker ganska hårt på i din blogg.
  Frid!

  • Frid Magnus.

   ”Att hänvisa till överheten är kanske inte i alla sammanhang rätt” säger du i din kommentar, men det är just det som är problemet med ditt resonemang, för det jag försökte säga i mitt första svar var att Guds Ord går före vad ”du blir triggad till” och det är vad jag vill säga på denna blogg! Det uppstår motsägelser i Guds Ord om jag/du rycker lös ett ord utan att se sammanhanget i hela bibeln!
   Därför vill jag visa på vad ordet säger om ”överheten” och det kan du läsa i Romarbrevet kapitel 13:2 – 4.
   ” 2.Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. 3. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. 4. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda”.

   Vad beträffar veckodagarna du hänvisar till så finns de inte i Guds Ord och för mig är det Ordet som går före i alla förhållanden och inte vad jag/du tycker om det (ordet)!

   Att du tar in profeten Daniel som exempel är för mig oerhört allvarligt. Jag skulle aldrig ens vilja snudda vid det förhållandet i några jämförelser i det som du och jag lever i idag!
   Kom ihåg att Daniel var en ung pojke när han fördes som fånge till Babylon och det på grund av att hela Juda och Manasses synder under många år var ett direkt uppror mot Herren Gud själv. Där i Juda rike hade man ”utgjutit oskyldigt blod”, i människooffer oftast barn till guden Molok/Baal i många år, trots varningar från många profeter! Med den bakgrunden och att Daniel antagligen var en av de som överlevde när kung Sidkias barn avrättades inför honom och själv fick han ögonen utstuckna, på konung Nebukadnessars befallning!
   Med den bakgrunden så var hans (Daniels) möjligheter att klara sig mikroskopiska, men det fanns inget annat för honom att göra än att till fullo hålla sig till Herren Gud och Hans bud i Thoran/ Moseböckerna.

   På grund av sin trohet till Guds Torah och tillit till sin Fader i Himmelen så blev han upphöjd till den högste efter konungen själv!
   Nu är vi inne på ”överhet” igen som du ser!

   Vad beträffar Josua bok som du refererar till, så är ju den bibelboken lite av en bild på ”kristenhetens” intåg i ”löfteslandet” – frälsningen och som du vet så var troheten till Guds Torah inte långvarig! För det första tog det lång tid innan man intagit och fördelat landet färdigt och under tiden höll många av Israels folk sig inte borta helhjärtat från avguderiet! Kom ihåg Akans egoistiska handling som ledde till 36 man dog i striden.
   Kom även ihåg bergen Gerissim och Ebal – föbannelsen och välsignellsens berg! Ja du får väl repetera hela boken själv med Gibeoniterna som Josua blev lurad av! Trots att de svor att bara hålla sig till Herren Gud avföll folket snart efter Josuas död!

   Kommer du ihåg det jag skrev i inlägget du kommenterar? Så här skrev jag:”Jag vet att det är svårt att verkligen överge sina invanda tankemönster och allt man vant sig vid, särskilt det som man lärt sig i ”kyrkan” eller ”församlingen” som man trott är det enda rätta”!

   Det är nog det här du och jag måste ta tag i – våra invanda tankemönster – med andra ord, vi måste Omvända oss!
   Hoppas vi kan lämna veckodagarna bakom oss med detta!
   Fridshälsningar
   Christer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.