Det är nog tid att se på SANNINGEN…..

Det jag skrev i slutet på förra inlägget blir nog det allvarligaste av alla dessa inlägg!

Vi som är Jeshua lärjungar och vet att vi är födda på nytt, tänker ofta på att vi är trygga i vår tro och vi är övertygade om att allt står väl till med oss och vår församling! Det känns väl bra!? Eller? Vi lutar oss tillbaka i våra fåtöljer (kyrkbänkar) och känner oss nöjda med vår tillvaro och väntar på ”väckelsen” som ska komma snart!

Jag tänker inte raljera med din eller min tro om det är så du börjar tänka, – nej då jag vill i allt försöka hålla mig till GUDS ORD!

Det som man kan se i vår tid där man kan följa vad folk tänker högt på bloggar, Facebook o Twitter och allt vad det heter, de så kallade ”sociala” medierna och även i tidningar och på TV, är att det handlar om JAGET, MIG o MITT. Vi vill vara någon, – synas!
Alla kan nog hålla med mig om att vi i vårt land och i västvärlden, har det oförskämt bra, rent materiellt  – ekonomiskt med hög standard i vår s.k. välfärd!

Du vet allt det där som ständigt bombarderar oss genom våra attityder, reklam, tv – program och alla sinnen vi är skapta med att ta in i vårt medvetande och som är så svårt att sortera som, viktigt  –  oviktigt, bra  – dåligt, rätt – fel, osv.
Hur sorterar du? Hur filtrerar vi? Ja de flesta människor sorterar efter sina intressen i första hand och det är väl ganska naturligt!
Men allt det där som bara rinner igenom vårt själsliv utan sortering då!? Ja, – det hamnar i vårt sk. undermedvetna, och dyker upp i våra drömmar där vi på natten i sömnen sorterar omedvetet!

Det här är inte någon psykologutläggning, – nej, – jag vill bara få dig medveten om vad vi har att räkna med i livet.
Till det, kommer ”han” vi egentligen håller på att granska, Satan = Åklagaren.
Han, – använder alla våra sinnesintryck för att nästla sig in i vårt inre, ofta för oss omedvetet, men ack så påtagligt, och han vill att du och jag ska hamna i det bekväma tillståndet att ”allt står väl till”, för det gör ju det! – Eller!?

Den sista tiden, – ja de sista åren har det blivit tydligare och tydligare, det här med egoismen, – själviskhet, självmedvetenhet och självupptagenhet! Vi har gjort oss själva till ”gudar”, –  vi är oss ”själva nog” och det är frukten av det vi formats av i många år i vårt samhällssystem, våra kyrkor, föreningar och vårt sätt att leva!

Kommer du ihåg vad ormen sa till Eva i Lustgården? Han ifrågasatte vad Gud hade sagt, ”inte skulle väl Gud ha sagt”!
Lyssnar man till en som ljuger så blir lögnen intressant och spännande!
Ta det här med trolleri t.ex. som fascinerar så många, men är ett bedrägligt sätt att fånga människors sinnen! Det är väl inte så märkvärdigt säger du kanske, – alla vet ju att det är ”tricks”!
Upprepar man en lögn tillräckligt många gånger så blir den ”sanning” till slut för många!
Det finns i vår tids ”religiösa” värld en hel räcka med läror och påståenden som man trumfar igenom med olika metoder och vill att vi ska ”ta ställning” till, för eller emot, sant eller falskt osv.
Det här har trängt in i de sk. kyrkliga leden för länge sedan, – för eller emot vuxendopet, – för eller emot andedopet / tungotal, för eller emot trosrörelsen/det karismatiska osv. osv.

När vi blir tveksamma till något som vi kanske skulle ta ställning till, – för eller emot, – så är satan där direkt och viskar i vårt öra, som vanligt, ”inte skulle väl Gud ha sagt”, eller ”det är inte så, – du har rätt”, eller ”deras ställningstagande är det rätta lyssna på det”, eller ”tror du inte på det här, –  så är du inte kristen” osv…!
Han fortsätter gärna med ”du känner ju honom, han är trovärdig” och ”du ser väl vilka under som sker” och ”du har ju själv varit med om liknande händelser” samt ”du vet ju hur sköna känsloupplevelser du hade då” och ”märkte du inte vad häftigt det var”!

Att lyssna in vad det är GUDS ANDE säger har vi glömt bort för länge sedan, för vi är så upptagna med vårt eget sätt all lösa det hela på!

Nu är det dags med ett SANNINGENS ORD, ett bibelord rakt in i detta!

1. Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2.  Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar,  otacksamma, gudlösa, 3. kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4. falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5. och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! (2 Tim 3: 1 – 5).

Det här är vad den frälsta, pånyttfödda människan  ständigt är utsatt för och måste övervinna varje dag!

”24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jeshua Messias, vår Herre”! (Rom. 7: 24-25)

Nu ska jag visa på något riktigt otäckt jag upptäckt/ lärt mig genom åren! Jag gick på en folkhögskola i Fosterlandsstiftelsens regi där jag lämnade mig åt Jesus på nytt och några år senare arbetade jag som Församlingsassistent i Svenska Kyrkan! I båda dessa sammanhang talades det mycket om ”treenigheten” när man skulle försöka förklara hurdan Gud är! Jag använde själv den bilden många gånger i samtal med människor, Gud förlåt mig!

Vadå! Förlåt? Jo, –  genom åren så har jag studerat Guds ORD ganska mycket och regelbundet, och då upptäckte jag att den förklaringsmodellen inte stämde med Ordet, så jag började forska i olika sammanhang i den religiösa världen.

På senare tid har jag studerat andra religioner och särskilt de som nämns i bibeln och det är många! Här kan man tydligt se hur ”kristenheten” mer och mer har lurats in i en slags religionsblandning (precis som Israels folk i Thanak/GT) och det har blivit så mycket att man häpnar över den aningslöshet man ser i de olika kyrkosystemen och kyrkorna! Det har trängt så långt in i deras medlemmars tankeliv och livsmönster att de inte märker när de förs in i ändå värre galenskaper direkt kopplat till den onda andevärlden!
Jag följer också med i det ”andliga” skeendet på bloggar och andra media för att se vad som är på G. Det har ju diskuterats rätt så mycket om vår frälsare och hans ”gudomlighet” och på senaste tiden har den debatten intensifierats kraftigt!

Vad som kommit fram är att det finns ”rörelser” som vi inte ska komma i närheten av annat än för att veta vad den onde sysslar med, men då ska man stanna vid det, annars kan man råka illa ut! Det som kallas ”ny världsordning” är något som ofta finns i olika bloggar och har nagelfarits av många mer eller mindre noga! I en av de bättre redovisades en intervju med en New Age – ledare med  initialerna BC.
Där säger han bl.a. att vad det beträffar de ”starkt troende”, de som håller sig till Guds Ord som det ända rätta, måste
”vi specialbearbeta” för att få dem in i den nya tidsålderns tänkande!

Hur gör dom det? Jo genom att ställa dem i , eller utnyttja en kontroversiell situation eller frågeställning som de blir tvungna att ta ställning till, så att de tappar orienteringen på ena eller andra sättet!
Jag hittade denna bild av en mycket gammal religions beskrivning av ”treenighet” som alltså kommer från Babyloniska religioner flera tusen år f. kr. tidräkning! Den föreställer den treenighet som man använde på de avgudar man dyrkade på den tiden!

Den här artikeln hittade jag i den Assyriska tidskriften Hujådå, som bekräftar vad jag upptäckte för många år sedan!
Kom ihåg att Abram blev tillsagd av Gud att lämna detta land och det folk han levde bland och gå till ett land som Gud skulle visa honom! Det landet var det som nedanstående artikel beskriver! Jag påstår inte att detta är något slags sanning, men det är en varning till Guds Folk för att vakna upp ur sitt sovande tillstånd!

Utdrag från Den Assyriska tidskriften Hujådå.

”Om man kort ska förklara varför assyrierna och kristendomen är så starkt sammankopplade får man ett lika enkelt som överraskande svar, nämligen; vi har haft samma tro i mer än sex tusen år. När vi blev kristna bytte vi bara ut namnet på olika företeelser, men fortsatte att utöva samma tro och livsåskådning kring universums skapelse. Med andra ord vilar kristendomens grundideologi på assyrisk och sumerisk tro.
Assyrierna trodde på den allsmäktige guden Ashur, som formades av nio olika karaktärer. De hade också treenigheten som grund för sin tro. Enligt fornassyrisk tro var det genom treenigheten som balansen i kosmos uppehölls, d v s via fadern och modern i himmelen tillsammans med den assyriske kungen som deras ställföreträdare på jorden.

När kristendomens grundvalar lades fast vid den nya lärans barndom såg de assyriska representanterna till att treenighetsläran fördes in i den kristna trons grundsatser. Så här skriver t ex Simo Parpola, professor i assyriologi vid Helsingfors universitet, om treenighetens ursprung i sin artikel Sons of God (här i översättning av Christina Jacob):

”Eftersom kungen i kontrast till gudarna är av kött och blod, måste hans väsensenhet med gud förstås ses som något andligt. Det var inte något som uppehöll sig i hans kropp utan i hans andliga natur, i hans psyke eller själ. Han var således ett väsen bestående av både materia och gudomlig natur. Detta låter väldigt mycket likt Homoousios-doktrinen, som förkunnades under konsiliet i Nicaea år 325, där man fastslog att Sonen vore ”av liknande gudomsväsen” som Fadern. Enligt Gilgamesh-eposet var dess hjälte en ”fulländad kung”, till två tredjedelar gud och en tredjedel människa.
Ishtar, kungens gudomliga mor, var Assurs fru. Assur var rikets högsta gud, där han enligt de assyriska källorna beskrevs som ”gudarnas totalsumma” och den enda sanna guden. Således var Assur underförstått kungens ”gudomlige far”, medan den förre var hans ”son” i mänsklig form. Denna far-mor-son triaden, bestående av Assur, Ishtar och kungen, påminner en om den heliga trefaldigheten i kristendomen, där enligt Athanasios sonen har ”precis samma gudomlighet som Fadern, men att denna gudomlighet är snarare som uppenbarad än inneboende”.

Likaså är de fyra evangelisternas symboler direkt hämtade ur den mest kända assyriska symbolen, den bevingade tjuren Lamasu, enligt Parpolas efterforskningar. Evangelierna är som bekant ordnade i Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De har i tur och ordning symbolerna människa, lejon, tjur och örn – alla fyra varelser i samma rangordning som det assyriska originalet. Det kan tyckas som en slump, men varför valde man i så fall inte en häst, ett lamm eller något annat uppskattat djur som symbol om inte avsikten var för att fortsätta samma tradition som de forna assyrierna? Idag är det få människor som är medvetna om kopplingen mellan gamla assyriska symboler och nuvarande kristna symboler.
En annan, minst lika intressant, symbol är korset. För några år sedan satt jag hemma hos en bekant och bläddrade i en historiebok på tyska som heter Mesopotamien. Jag kan inte läsa tyska och tittade därför mest på bilderna. Där såg jag på flera ställen bilder av lertavlor med kors i olika utföranden. Bildtexten upplyste om att det var tavlor som daterade sig till 4 000 år f Kr, alltså 6 000 år tillbaka i tiden. Jag blev fundersam och nyfiken på vad våra förfäder använde korstecknet till. Dagen efter skrev jag ett mejl till professor Simo Parpola, som är den främste bland assyriologerna i världen. Jag skrev bl.a. så här:

”I Turabdin förekommer denna form av korstecknet ofta på kyrkor och i kyrkolitteratur och detta är säkert ingen tillfällighet. Det måste vara ett direkt arv från våra förfäder på samma sätt som treenigheten och evangelisternas symboler. Jag vill därför fråga om du som vetenskapsman har undersökt eller studerat de sumeriska korsen och vad de stod för; de fyra väderstrecken? solen? de fyra elementen?”

Simo Parpola svarade så här:

”Käre Augin,
I det assyriska imperiet tillhörde kors som emblem kronprinsen och hans himmelska avbild, frälsarguden Ninurta/Nabû, som upphöjdes till sin faders högra sida och allmakt efter sin seger över dödens och ondskans makter och blev innehavaren av ”livets bok”. Korset symboliserade Ninurta/Nabûs allsmäktighet som pāqid kiššati, ”världens styrare”, men också hans evighet och härlighet, för det är ofta avbildat, i form av det maltesiska korset, inom den bevingade solskivan.

Utan tvivel upptogs denna symbolik av kors, tillsammans med många andra assyriska symboler och religiösa uppfattningar såsom livets träd, senare av kristendomen, som ju växte på assyrisk grund. En god del av de assyriska uppfattningarna går naturligtvis tillbaka till den sumeriska tiden. För detaljer se mina artiklar och uppsatser3.
Med vänliga hälsningar
Simo Parpola”

Så vad gör dessa s.k. ”gudsmodeller” i tolkningen av Skrifternas, Bibelns Gud??? Är det inte lite magstarkt att använda ”onda andars läror” för att beskriva vår GUD DEN EVIGE AV DAGAR!

Det är värre än när Israels folk drog ut ur Egypten, för de hade då med sig alla dessa avgudar igenom öknen och tog det med sig in i Landet!

Det är därför ALLA Jesuas lärjungar ska vända tillbaka till de skrifter som Paulus syftar till i 2 Tim. 2:14 – 17,

”14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Messias Jesua. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”.   — OCH —
”20 Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. 21 Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen”. (1 Tim. 6: 20 – 21.)

Kära Jesua – lärjunge, knäpp dina händer och ropa till GUD vår FADER i Jesua Namn om befrielse från allt som kan ha blivit besmittat av de onda andarnas läror som vi levt med i de gågna åren! Tack Jesua för den frihet du gav mig genom ditt  Offer på Golgata, hjälp mig att bevaras ren tills du kommer! Amen Kom Herre Jesua!

GUDS FRID allesammans!
forts..följer

2 svar på ”Det är nog tid att se på SANNINGEN…..

 1. Tack Christer. Jag har kommit fram till samma slutsats. Det finns ett system som satan använt genom alla tider. Ett system som är så listigt uttänkt att det om möjligt ska kunna lura in även de som känner till sanningen. Den Evige säger i 5 Mos 4:15: ”Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då HERREN talade till er på Horeb ur elden, må ni noga ta er i akt, så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild…”.

  Genom hela skriften varnas vi för detta falska system med sin falska gudstillbedjan. I alla tider har satan försökt lura oss in denna falskhet. Genom listiga teologiska läror presenteras främmande gudar som om de vore Den Evige. Eller en förvrängd bild av Gud och hans Messias. Och det är mycket svårt att se skillnaden.

  Bibeln ger ett klart ljus över avgudadyrkan i Israel i konungaböckerna. Vi har inte svårt att se att Israel hade kommit långt bort från Den Ende Sanne eftersom vi läser historien i Bibelns ljus, men vi har mycket svårt att se att vi har lurats in i samma avgudadyrkan. Samma baalsdyrkan försekommer i våra egna kyrkor.

  Även efter floden var det samma sak. Människorna kände mycket väl till Noas undervisning, Guds vägar och profetiorna som Adam fått om ormens huvud som skulle krossas genom kvinnans säd och därigenom skulle människan åter vara fri från slaveriet.

  Men människan kände ett tvång ifrån den vreda Gud som hade utplånat hela mänskligheten före dem. Man ville hellre följa sina onda hjärtan än lyssna till sanningen. Fram steg Nimrod såsom en hjälte. Han samlade alla kring sig själv och på honom applicerades de gamla profetiorna som getts till Adam. Detta var den utlovade frälsaren som befriade folket från Guds hårda krav. Man behövde inte längre leva efter Guds tunga bud. Ljuset var vänt till mörker och mörkret till ljus. Man började bygga tornet som skulle föra dem ända upp i himlen. Jasers bok berättar hur man ursinnigt stod vid tornets topp och kastade spjut mot himlen för att försöka dräpa Gud. Ändå kände man till sanningen från början, men alla Guds ord förvrängdes genom listiga läror. Man ville hellre lyssna till lögnen än till sanningen. Och detta är samma system som återfinns i Assyrien, Rom och kristendomen m.m.

  Måtte vi vända våra hjärtan till Gud och hans Ord, så vi kan börja se skillnad mellan baal(betyder herre) och HERREN. Guds son kommer tillbaka snart, och många är det som inte kommer känna igen honom. Må Den Evige leda oss rätt.

  • Tack Alex.

   Det här inlägget var som ditt förra ”träffsäkert” !
   Mycket bra skrivet, och det behövs förklaras i detalj!

   Välsignelser
   Christer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.