Mera …..obehaglig Sanning!

Nu är det hög tid att gå vidare i vårt sökande i ämnet ”Sanning” vad är det!?

Den här gången blir det mest bibelord, för jag upplever det som viktigt att du som läser den här bloggen inte ska fastna i vad jag tycker och skriver! Nej, som jag tidigare har berört så är kallelsen till detta bloggande för min del enbart att göra det som står i Jes. 30:8 ”Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt”, och i Hab. 2:2 Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas”.

Vad kan jag göra annat än lyda min Fader och Hans Son Jesuha Messias! Det här är min skrivtavla och därför blir det mycket bibelord om vad som gäller för denna tid! Vi börjar så här i Jesuha Namn!

8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning 10 och som säger till siarna: ”Skåda inte!” och till profeterna: ”Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting.  11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.”12 Därför säger Israels Helige: ”Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, 13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. 14 Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.”

`15Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige:  ”Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte´.”

18Därför väntar HERREN på att få visa er nåd, därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom”.(Jes.30:8-15,18).

Ytterligare ett ord om varför jag skriver detta!

15 `Ty så sade HERREN, Israels Gud, till mig: ”Tag denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hednafolk som jag sänder dig till, dricka av den.(Jer. 25:15).

Läs gärna hela kapitlet själv i din bibel så förstår du att följande och orden ovan inte bara handlar om israel som många trott och tror!

Det här är vad vi ser uppfyllas i vår tid mer än någonsin!

Så här profeterade Hesekiel:

8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ”Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk, 11 därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös! 12 Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på”?

21b ”Ni skall då inse att Jag är HERREN. 22 Genom era lögner har ni gjort den rättfärdige modlös, honom som Jag inte vill bedröva, men ni har styrkt den ogudaktige så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. 23Därför skall ni inte mer skåda falska syner och bedriva spådom, utan jag skall befria mitt folk ur er hand. Och ni skall inse att jag är HERREN.”(Hes. 13:8-12, 21b-23). 

Jag hoppas du förstår att detta handlar om de ”andliga” ledarna i vår tid, så här fortsätter Hesekiel lite längre fram!

`1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 ”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? 3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. 4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades”.

 6 ”Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela ”landet” – ”Jorden” (enligt King James översättning).* är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. 7 Hör därför HERRENS ord, ni herdar: 8 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur – de har ju ingen herde – och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, 9 därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: 10 Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem”.*(se vers 13 nedan så förstår du)!

Men för fåren finns det tröstför Herren fortsätter så här!

11 ”Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem. 12 Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. 13 Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna* och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. 14 På goda betesmarker skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de vila sig på goda betesmarker, och de skall ha rikligt med bete på Israels berg. 15 Jag skall själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, HERREN. 16 De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka. Men de feta och de starka skall jag förgöra. Jag skall ta hand om dem med rättvisa”.

Vilka härliga löften! Men för den skull kan inte fåren handla som de vill, ty Herren talar allvarligt till oss får också!

17”Men ni, mina får, så säger Herren, HERREN: Jag skall döma mellan får och får, mellan baggar och bockar. 18 Är det inte nog för er att ni får beta på den bästa betesmarken? Måste ni också med era fötter trampa ner vad som är kvar på er betesplats? Är det inte nog för er att ni får dricka det klaraste vattnet? Måste ni också med era fötter grumla vad som har lämnats kvar? 19 Skall mina får beta av det som era fötter har trampat ner och dricka vad era fötter har grumlat? 20 Därför säger Herren, HERREN så till dem: Jag skall själv döma mellan de feta fåren och de magra. 21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får”.

Här kommer det härliga löftet som vi längtar efter att det ska uppfyllas, när Jeshua kommer på skyarna och vi får möta honom där!

23 ”Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han skall föra dem i bet och vara deras herde. 24 Jag, HERREN, skall vara deras Gud, men min tjänare David skall vara furste ibland dem. Jag, HERREN, har talat”.(Hes. 34:1-10 – 11 – 16 – 17 – 24).

Är du redo?  Är du Född på Nytt?  Har du allt klart? – så att du får vara med på det mötet!

”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.”(Upp. 22:7).

Knäpp dina händer och bed till Vår Fader i Jesu/Jesuha Namn, förlåt mina synder och ta hand om mig från nu och till Evig tid! Amen!

 

1 svar på ”Mera …..obehaglig Sanning!

  1. Tack Christer för att du låter ordet tala för sig själv. Dessa texter är så starka att man inte behöver tillägga särskilt mycket. De började tala starkt till mig med för fyra år sedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.