Nu fortsätter vi med Sanningen och Livet.

Välkommen tillbaka efter semestrar och sommar – uppehåll!

Det blev ett långt sommaruppehåll ….. mycket längre än vad jag tänkt! Målning av huset, trädgårdsarbete och syskonträff mm.
Men nu är jag igång igen och eftersom jag hade tänkt följa det som min Himmelske Far lagt på mitt hjärta, så får jag baka in de svar som jag tänkte ge på Anders Branderuds inlägg, i den här bloggposten och kanske i kommande poster.

Jag vill börja med en del grundläggande inblickar i att vara Jesu / Yeshua lärljunge!
Först av allt vill jag påminna er alla bloggbesökare om att det går inte att bevisa med vetenskapliga metoder, teser och termer att GUD finns! Det håller inte heller att med logik förklara Guds existens!

Nej, – vad det handlar om är vad Gud säger i sitt ord om sig själv och jag vill börja i 1 Mos. 15:6 där det står: ”Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet”.
Paulus som var en Jude av Benjamins släkt och fostrad vid Gamaliels fötter, säger i Kungliga Koden (NT) i brevet till Romarna ”Ty  vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet”.

I Kungliga Koden (NT) kan vi också läsa i Jakobs brev, han var troligen Jesu / Yeshua bror enligt Paulus i Galaterbrevet 1:19.

”Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän”. (Jak. 2:23)

Vad vi alltså måste konstatera, är att det handlar om att tro Gud, – vad Han sagt i sitt ord och vad Han har uppenbarat för dem som tror på Honom av Hela sitt Hjärta, av Hela sin själ och av all sin kraft!

Den Högsta Uppenbarelsen vi har är GUDS SON. ”Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen” (Gal 4:4)

Det handlar alltså om TRO!

Tro på Hela Guds Ord! Det gäller alla människor eller som Paulus sade i Rom. 10: 12 -13, ”Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst”.
Eller i Ps. 117: 1 – 2. ”Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk!Ty Hans Nåd är väldig över oss, och Herrens Sanning varar i evighet. Halleluja!”
Åter igen, det handlar om TRO!

Vad är Tro?
Jo – står det i Hebreerbrevet 11: 1 – 3 ” 1Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. 3 Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.”
Läs gärna hela kapitlet!

Som du har sett och läst i tidigare blogginlägg så måste man vara ”född på nytt” enligt Jesu / Yeshua ord i Joh. 3: 3 – 7 för att  ”se Guds Rike” och för att förstå och omfatta detta i sitt eget liv!
Det som händer när man ”omvänder sig” från världens ”religiösa livssyn”, och tar emot Honom i sitt liv, då blir man ”Omskuren i Hjärtat” och återkopplas till den GEMENSKAP vi förlorade i syndafallet!

Vilken gemenskap?

Jo, – den personliga kontakten med vår Skapare och Gud som är allas FADER! Den Relationen återfår vi genom Jesus / Yeshuas Fullkomliga Offer på Golgataträet, Hans Uppståndelse, himmelsfärd och nu sitter Han på Faderns Högra sida – den högsta platsen i hela skapelsen och den Himmelska världen! Det är Fadern själv som har upphöjt Honom, som det står i Fil.2: 9 ”Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn”.

1 Kor. 15: 22 – 27 – 28. Matt. 11: 27. Joh. 3:35.  17: 2 – 3. Ef. 1:20 – 22a.  Hebr. 1: 1 – 3,  13, kap. 2: 8, understryker samma sak!

Det är den gemenskapen, med Fadern genom Jesus / Yeshua, vi återfår när vi blir Födda på Nytt!

Nu är det ju så, att de som vill ha logiska förklaringar och utläggningar protesterar mot det här ”resonemanget” och därför måste vi titta lite närmare på han som ställde till det hela och lurade människan att inte lyda Guds Ord! (se ”de två träden” i tidigare inlägg).

Lucifer –  Ljuset furste, – ”du strålande stjärna, du gryningens son!” som han benämns i Jesaja14: 12.

I Hes. 28 12b – 17,

”Så säger Herren, HERREN:
Du var en mönsterbild av fullkomlighet,
full av visdom och fullkomlig i skönhet.

13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar:
karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis,
safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade,
framställda den dag du skapades.

14 Du var en smord, beskyddande kerub,
och jag hade satt dig på Guds heliga berg.
Där gick du omkring bland gnistrande stenar.

15 Du var fullkomlig på alla dina vägar
från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.

16 Genom din stora handel fylldes du med våld,
och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg
och förgjorde dig, du beskyddande kerub
mitt bland de gnistrande stenarna.

17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet,
och du fördärvade din visdom på grund av din prakt,
kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas”.

Stanna upp ett tag nu  – – – tänk efter – – – vem är detta?  – – – vad var han?  – – – Vem är han idag?

SATAN heter han och vad de flesta människor inklusive de ”religiösa” i de olika religionerna inte känner till eller förstår, är följande!
Vi har bjudit in alla religioner i vårt land och vår värld, (läs västvärlden), i och med religionsfriheten och därför har man ingen aning om följande och vad det innebär:

Tänk nu noga,  – – –  han var en Kerub en Ängel – – –  en mönsterbild av Fullkomlighet – – –   fullkomlig i skönhet – – – han var i Guds Lustgård, – – –  på Guds heliga berg,  – – –  Tamburiner och flöjter utsmyckade med guld,  – – –  han var smord – – –  fullkomlig på alla sina vägar!!!!!

Läs gärna igenom dessa två rader igen! Och tänk efter noga vad det står!

Han, – Satan, – kan allt om de himmelska uttryckssätten, ledde han kanske lovsången!? Han vet vad smörjelse är! Han kan imitera ”tungotal” och många andra ”andliga manifestationer” och kan förställa sig till den ”fullkomlighet” han hade en gång!
Han använder den ”vishet” och ”skönhet” han hade, allt detta använder han för att förföra dig och mig så att vi tappar bort vår gemenskap med Fadern som vi har genom SONEN – Guds egen son!

Satan vill att vi ska gå evigt förlorade för då ”vinner” han över Gud. Han vet om att det är du och jag som har fått fri vilja, att välja
och säga JA eller Nej till att bli Jesu / Yeshua lärljungar! Han vet att han inte kan vinna över Gud, men han vet att han kan lura människorna – dig och mig!
För att göra det använder han sig av hela det spektrum av förmågor och invanda mönster han hade innan han kastades ut från himlen.
Det står i 2 Kor 11:14. ”Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel”.

Det är bara det att vi har SÅÅÅ svårt att fatta vad det innebär och ändå uppmanar oss skriften – Guds Ord – till ”ty vad han(satan) har i sinnet därom är vi inte i okunnighet”! (2 Kor. 2: 11b 1917 års övers.)
Är Du okunnig om vad han sysslar med i ditt liv och din omgivning, – ”bubbla”. (det här med ”bubbla” får du läsa om på nästa inlägg).
För inte vill väl du bli bedragen och lurad på LIVETS verkliga Mening!!??

Jag måste som alltid avsluta med inbjudan till att bli en Jesu/Jeshua lärljunge!
Knäpp dina händer och slut dina ögon, – Bed den här bönen med mig: ”Gud jag vill tro och tar emot Jesus/Jeshua i mitt hjärta, kom in i mitt liv! Jag bekänner all min synd och ber dig om förlåtelse! Rena mig så att jag blir din lärljunge och får komma in i din gemenskap igen! Jesus/Jeshua tack för att du dog på korsträdet och tog all min synd på dig! Tack Fader i Jesu/Jeshua namn, Amen”

forts. följer…

2 svar på ”Nu fortsätter vi med Sanningen och Livet.

  1. Tack Christer. Det ska bli intressant att läsa i nästa inlägg vad det innebär att ”bubbla”!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.