Och Ordet blev kött och bodde bland oss…..

Ordet – Sanningen.

Det här inlägget har jag dröjt länge med, men eftersom jag inte vill skriva för skrivandets skull, så får det dröja tills det blir rätt och den här gången ska jag börja med ett par bibelsammanhang från gamla testamentet som är den största och första delen av vår bibel. Det handlar om konung Salomos son och det som hände efter Salomos död. Läs gärna hela sammanhanget i de båda böckerna jag citerar ur.1 Konungaboken 11 – 12 :e kapitlen och 2 Krönikeboken 9 – 10.

2 Krön. 10: 3 – 8
”3 Och de sände bud och kallade honom tillbaka. Då kom Jerobeam tillsammans med hela Israel och sade till Rehabeam: 4 ”Din far gjorde vårt ok tungt, men lätta nu det svåra arbetet och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig.” 5 Han svarade dem: ”Vänta ännu tre dagar och kom sedan tillbaka till mig.” Och folket gick.
6 Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde, och han sade: ”Vilket svar råder ni mig att ge detta folk?” 7 De svarade honom: ”Om du visar dig god mot detta folk, är vänlig mot dem och talar goda ord till dem, kommer de för alltid att bli dina tjänare.” 8 Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade givit honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst.”

1 Kon. 12: 3-8
”Då kom Jerobeam tillsammans med Israels hela församling och sade till Rehabeam: 4 ”Din far gjorde vårt ok tungt. Men lätta du nu det svåra arbetet och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig.” 5 Han svarade dem: ”Gå och kom tillbaka till mig om tre dagar.” Och folket gick.
6 Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde, och han sade: ”Vilket svar råder ni mig att ge detta folk?” 7 De svarade honom: ”Om du i dag vill bli detta folks tjänare och tjäna dem, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så kommer de för alltid att bli dina tjänare.” 8 Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade givit honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst.”

Vad svarade den unge konungen folket?

13 ”Då gav kungen folket ett hårt svar. Han brydde sig inte om det råd som de gamla hade givit honom. 14 Han följde de unga männens råd och sade:”Har min far gjort ert ok tungt, skall jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, skall jag tukta er med skorpiongissel.”

Det är så att när vi har haft en tid av välgång och välstånd i våra liv och i vårt land, så har vi blivit bortskämda och vi blir upptagna av vårt eget och glömmer bort  att det finns en historia och en bakgrund till vårt bekväma liv. Det är nog det värsta vi vet när vi blir ställda inför sanningen om varför det ser ut som det gör, inte bara i våra egna liv, utan i vår omgivning!

Plötsligt står vi inför händelser, upplevelser och sammanhang som vi inte förstår! Oftast beror det på att vi har blivit ”historielösa” och då tappar vi mer eller mindre orienteringen i vår tillvaro och så blir allt jobbigt! Vi frågar oss ”vad menas med detta” eller ”varför händer detta nu –  – mig”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         När vi har det som jobbigast så dyker det ofta upp någon som råkar slänga ur sig en del historiska sanningar, – och det är inte roligt! Du vet det där som jag skrev i ett tidigare blogginlägg, – ”orsak och verkan”! Det kräver för mycket av oss just nu tycker vi!
Det som de gamla har sagt, är inte något att bry sig om! Det var då det! Kom inte med det idag! Det är vi som är unga som ska göra det! Det är ju vi som är framtiden!

Som du sett i tidigare inlägg så är det sanningen som gör oss fria enligt Yeshua (Jesus), så då är det bäst för dig och mig att ta reda på hela sanningen! Sanningen är inte bara den som just nu finns framför dig, – sanningen är Historien också – Guds handlande med och i skapelsen, från början till idag och ända in i Evigheten! ”Det är mitt Vittnesbörd säger HERREN”!

Om du tittar tillbaka på vad det var som orsakade att Rehabeam inte lyssnade på de gamla så kan man se att Guds varningar i tidigare skeenden exempelvis, som det står i 2 Mos. 20: 5b-6; ”Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6. men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.”

Vågar vi se ”orsak och verkan” i detta så kan vi se och förstå, att lämna det ”de gamla” säger bakom oss, inte leder till det som står i vers 6 ovan, i alla fall! Vad var det som hände? Jo Salomo önskade sig vishet när Gud frågade honom vad han vill ha som regent över Guds folk, och det fick han från Gud, (1Kon. 3: 9. läs gärna hela sammanhanget själv.) men han slutade sitt liv i olydnad mot Guds bud på många områden och blev till sist en avgudadyrkare, och det drabbade sonen och hela folket enligt de varningar Salomo fick av Gud!

Det som vi missar att lära oss när vi inte studerar Torahn (GT) är just det som vi ser här! Den rikedom av instruktioner som GT innehåller har stora delar av den religiösa världen inkl. kristenheten och världsmänniskan helt gått miste om!
Låt mig citera ur boken ”Att Leva i Seger” av Dean Sherman, UMU ledare sedan 1970.

”Är Gamla testamentet en påhittad serie?”

”GT är fullt av berättelser och bevis på den osynliga världen. Vi tar dock ofta distans till dessa historiska händelser.Även om vi aldrig skulle erkänna det som kristna, ser vi lite på GT som man gör med fiction. De mirakulösa historierna är långt ifrån våra erfarenheter, och för hjältarna i Bibeln får vi lite av samma känsla som för en seriefigur i en tidning. Den Gud vi möter i GT verkar vara överdriven mot den Gud som vi har kommit att tro på, – GT:s Gud verkar mera mäktig, mera inblandad i människans händelser. Vi ser vår nuvarande värld som en större verklighet, medan GT:s värld liknar lite av en illusion.

Bibelns händelser är likväl ett faktum. Om våra liv inte reflekterar dessa fakta, har vi tagit avstånd från sanning och verklighet”.

Det här är historien och vår Sanning i dag!

Människan av i dag är ju tyvärr beroende av trender och andras åsikter mycket mera än vad man är medvetna om. Låt mig ta ett  exempel till ifrån boken  ”Att Leva i Seger” där han skriver om ”Andlig kondition” sid 54-55.

”Det finns några saker vi (kristna) lärjungar kan göra för att uppehålla vår styrka (i den andliga striden). Det första är att samtala med och lyssna till Gud. Den rutinmässiga eller ritualiska bönen kommer inte att ge styrka. Böner ger oss styrka, eller också gör de inte det, men att prata med Gud kommer alltid ge styrka!
Vi har förflyttat oss bort från en öppen, ärlig konversation med Gud. Böner kan vara lite mer än ord, intim konversation med den levande Guden ger oss liv och gör oss starka. Vi måste gå in i Guds närvaro och prata med Honom i medvetenhet om att Han bryr sig och lyssnar. Sedan måste vi vara lika villiga att lyssna på Honom. Styrka kommer från att vara i Hans närvaro”!

Gå in i Hans närvaro nu – böj dig ner inför Universums Konung – i Jesu namn och överlåt dig helt till Honom!

forts. följer.

2 svar på ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss…..

  • Jag översatte din kommentar – fråga via ”googles översättning”!
   Svenska.
   ”Har du funderat på att lägga till några relevanta länkar till artikeln? Jag tycker att det verkligen kommer att öka allas förståelse”.
   Det beror på, jag ska titta närmare på vilken/a artikel/lar du menar!?
   Återkommer senare!

   Nu är det senare och vad jag kan konstatera är att de länkar jag använder är min egen Bibel och ibland något citat ur någon bok som uttrycker tydligt vad jag vill säga och då lånar jag den texten!
   De texter jag använder i Bibeln är vanligtvis Svenska Folkbibelns översättning och då skriver jag ut vilken bok och kapitel med vershänvisningar!
   Den bok jag citerade i detta inlägg finns på http://www.kmbornling.se och heter Att Leva i Seger, av Dean Sherman!
   Vad beträffar ”Guds Vittnesbörd” så finns det många Bibelställen som du kan läsa själv, här är några: ”Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son”. 1Joh.5:9 läs även verserna 10-11.
   ”När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade”. Upp. 6:9
   Var Välsignad i dina studier i Guds Ord.
   Christer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.