Relationer

Sanning i relationer.

Jag lovade i slutet på mitt förra inlägg, att jag skulle ta det där med sanning i relationer med andra människor och det måste vi göra inför vår Skapare och kolla med hans ord!
Först vill jag understryka, att detta är bland det svåraste som finns att ge sig in på och jag har inte några enkla lösningar på  relationsproblemen. Men det finns kanske något i det jag skriver som vi kan lära oss av och förändra till hjälp för oss själva och våra medmänniskor! Livet är ju en skola som varar livet ut!

En liten parentes bara: Kommer du ihåg det jag började den här bloggen med!? K.G.Öjer och Kerstin Hessius, 3:e AP- fonden sa att ”man får en känsla av att vi kör  in i bergväggen gång på gång fast vi vet att berget är där”! En av de högre sheferna i FN uttalade sig inför Klimatmötet i Köpenhamn exakt likadant! Skrämmande – eller hur!!?
Nu tillbaka till det jag började med, relationer.

Först så kollar vi vad det står om relationer på Wikipedia. ”En social relation ses normalt som en koppling mellan två individer, som ett romantiskt eller intimt förhållande, eller ett förälder-barnförhållande”.

”Alla relationer innefattar någon nivå av självständighet. Personer i ett förhållande tenderar påverka varandra, dela sina (deras) tankar och känslor, samt delta i aktiviteter tillsammans. På grund av detta ömsesidiga beroende kommer något som förändrar eller påverkar en medlem av ett förhållanden i någon grad också påverka den andra medlemmen”
”Sociala relationer kan förekomma i en mängd olika sammanhang, till exempel i en familj, mellan vänner, giftermål, bekanta, arbete, föreningar, grannskap och religiösa församlingar”. Så långt Wikipedia!

Mia skrev ju i sin kommentar om detta …. ”vi människor har en förmåga att fråga andra hur de mår, men är inte intresserade av svaret”.
Det här speglar ju lite av hur vi har det själva i våra liv och i våra relationer, hur ”sanna” vi är med varandra!

Ja, nu är det ju så, att sanningen kan vara obehagligt svår att ta emot för oss människor. En sanning som inte berör mig själv är inte så svår att ta, men ju närmare den kommer mig själv dess svårare blir det att ta emot den.
Man skulle kunna börja med de sanningar som vi hör i största allmänhet, jag menar sådant som berör mig mer eller mindre av det som sker i min/din omvärld! Katastrofer och olyckor som vi inte kan göra något åt själva, det får vi väl lämna därhän, även om det kan vara intressant att titta på det någon gång!

Vad säger bibeln? Vad säger Guds Ord – Jesus (Yeshua)? ”Du skall älska din nästa som dig själv”! (Matt.22:39).Oj – nu blev det lite svårare! Nu kom det plötsligt väldigt nära inpå mig själv! Först och främst måste jag/du ställa frågan hur närgången den än är: Älskar jag mig själv!? Hur är relationen med mitt eget jag? Det första vi ska göra vid sådana här frågeställningar är att påminna oss om de två träden i lustgården och händelsen med ormen! Han ormen – djävulen eller ”Satan” som han heter vill definitivt inte att du och jag ska älska oss själva med den kärlek som Gud andats in i oss i skapelseögonblicket! Nej, – han vill att du och jag ska känna oss värdelösa, oönskade och inte tro att vi är något! Du vet den sk ”jantelagen”!

1. Du ska inte tro att du är något!
2. Du ska inte tro att du är som vi!
3. Du ska inte tro att du är klokare än oss!
4. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än oss!
5. Du ska inte tro att du vet mer än oss!
6. Du ska inte tro att du är förmer än oss!
7. Du ska inte tro att du duger till något!
8. Du ska inte vara glad mot oss!
9. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig!
10.Du ska inte tro att du kan lära oss något!

Hur ofta har vi inte fått höra eller känt oss som om någon eller några av dessa lagar gällt dig eller mig!

Nu är det viktigt att vi kommer ihåg och påminner oss om, att GUD som skapat oss älskar oss så högt att Han gav sin Enfödde Son i döden för oss! Sonen som dog för oss gav sitt Liv helt frivilligt i döden på förbannelsens trä, för att återköpa oss tillbaka till det Eviga Livet som Gud skapade oss till! Att vara gemenskapsmänniskor tillsammans med vår Fader och Hans Älskade Son i Evighet!
Det är det här som ”Satan” hela tiden vill krossa och förstöra genom att få oss bort från allt vad gemenskap och kärleksfulla relationer heter. Han är alltid ute efter oss! Det står i bibeln hur han går tillväga i 1 Petr. 5:8 ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka”.

När ryter ett lejon? Inte när han/hon jagar utan i det ögonblick han ska börja äta – hugga sitt offer, – och då ligger det ofta slaget redan. Ja vi skulle kunna titta närmare på hela den jakten och se och lära oss hur lejonen går till väga, men det tror jag du får studera närmare själv!

Det här är Grunden för alla relationer:

1. Vi är skapade till Guds avbild, till gemenskap med Honom.

2. Syndafallet förstörde den relationen

3.  I Yeshua/Jesus får vi återkopplas till den  Gemenskapen med Gud.

Som du såg i mitt förra inlägg nedan så konstaterade vi att det finns en andevärld som ständigt är ute efter oss och det är därför vi måste återupprätta relationen med vår Fader i Himmelen!

Man skulle kunna säga att jakten på bytet, som lejonen ofta gör tillsammans i ett smygande och inringande för att komma så nära sitt offer som möjligt för att kunna fälla det. Det är vad andemakterna sysslar med! Jag ska försöka förklara vad jag menar! Hoppas du hänger med! Du vet ju att vi består av en kropp, en själ och en ande! De själsfunktioner vi använder är ju många och komplicerade och därför ska jag inte trassla in mig för mycket i dem, men jag vill peka på några väsentliga sammanhang! Den moderna forskningen har konstaterat att hela vår kropp är en lagringsplats för minnen!

Först vill jag röra vid tankelivet. Du och jag har i vårt liv samlat på oss massor av syn, hörsel, lukt och känselupplevelser som vi kopplar ihop med särskilda händelser mer eller mindre tydligt! Därifrån har vi fått och får våra associationer när vi möter människor i olika sammanhang och relationer! Ett exempel har du ju i beskrivningen om läraren och associationer i bloggposten Kunskapens träd stycke tre.

Tro inte att djävulen bara vill leka med oss – nej han är ute efter att du och jag ska gå evigt förlorade! Varför? – Jo därför att han har gjort sig till Guds fiende och vill att vi ska bli det också! Därför ger han sig in i vår tankevärld – inte så att han behärskar den men han är ständigt på oss för att få oss att associera till det som är mot Guds vilja!
Här använder han sig av många olika knep för att få omkull oss i tillvaron! Jantelagens olika varianter är användbara i många stycken och han är en mästare i att få dit oss med en eller flera varianter! När han lyckats med det lite grann, så kopplar han gärna ihop det med fruktan! – Fruktan, vad är det?
Fruktan = ”en stark, okontrollerbar, obehaglig känsla som orsakas av faktisk eller upplevd fara eller hot”. enl. wiktionary.

Fruktan byggs upp under en längre tid i våra liv och det är när den har bitit sig fast i vårt själsliv som den onde skickar på oss andemakten ”fruktans ande” som vi sitter fast ordentligt! Man sitter som fastnaglad i klor och kan inte komma ur greppet, för man vet inte riktigt vad det beror på att man är så rädd för det ena och det andra! Man bygger upp ett försvarssystem gentemot andra människor och situationer man möter i livet och det kan ta sig uttryck i ovanliga och osäkra beteenden som man inte är medveten om!

Hur gör du när du ställs inför en ”sanning” om dig själv eller det du gör!?   Försvarar du dig – eller försöker du prata om något annat, – eller ilsket lämnar sammanhanget, -eller nonchalerar det hela och låtsas som du inte fattat någonting, eller ..!?

Ja det finns en uppsjö av undanflykter och konstruerade flyktvägar bort från den Sanning vi inte vill ställas inför!

En del bygger upp en överlägsen attityd och använder sig av en variant av jantelag nr: 3. ”Du ska inte tro att du vet mer än mej”! Den attityden mynnar ut i det bibeln kallar högmod och det vet ju alla att ”högmod går före fall”!
Ja, – som du ser och förstår hoppas jag, så leder självtillräcklighet till många av våra relationsproblem, – mycket mer än vi tror och kanske vill veta och det känns lugnast så, men det är ju också en slags flykt.

Sedan är det många som använder sin position, religion,  ja till och med handikapp eller fritidsintressen för att fly från det ansvar man har som människa till människa! Andra är så rädda om sin position som t.ex. chef, arbetsledare, pastor eller präst så man kompromissar med sin övertygelse och tro för att behålla sin ställning och inkomstkälla, även om medmänniskan kommer i kläm eller blir sårad!
Man flyter lite ovanpå om man så säger.

Det här är ”jantelagen” och ”fruktan” i symbios med vårt intellekt, som skapar relationsstörningar och som den onde älskar att använda sig av för att skapa konflikt i relationer och som GUD vår skapare låter oss fastna i för att vi inte – ”gav kärleken till Sanningen rum i våra hjärtan”! (2 Tess. 2: 10)
Att fly är ju att vara feg och vem vill vara feg!? och för att inte visa feghet så tar man någon av dessa eller andra flyktvägar som inte verkar så fega! För – ”du ska inte tro att …… vilken eller vilka ”jantelagar” –  vi nu än använder för att slippa sanningen, sanningen om oss själva eller vår situation / relation!


Sanning vad är det/den?

Sanning = ”Varje påstående har ett och endast ett sanningsvärde, är antingen sant eller falskt, men aldrig båda samtidigt.” enl. Wikipedia

Guds Ord säger:   ”Summan av ditt ord är sanning” (Ps 119:160).  ”Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok”. (Dan 10:21). `Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.(Joh 14:6)

Det är detta som är lösningen på alla relationsproblem som du och jag har haft, har just nu eller kommer att möta! Jag ska försöka göra det lite tydligare med några infogade bilder med textförklaring till.

En del människor har gjort tron på Jesus till ett av problemen, man har blivit ***”religiös” och det säger Jesus helt ifrån om i Upp.3: 15-16  ”Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun”.
Men många har aldrig tänkt på Honom eller frågat efter Honom och då står Han Jesus utanför din hjärtedörr och knackar på och vill komma in och bli Herre i ditt liv.

Bild 1.
*Korset
Jesus
knackar på.

**Egot/Jaget på tronen   ***Religiös  ****Problem

 
Om du ber Honom – Jesus om förlåtelse för all din synd och ber Honom komma in och bli Konung på ditt *hjärtas tron så gör Han det och då blir det som nedan!
Problemen försvinner inte, men Han som förmår Allt, sorterar in **problemen och bekymren i rätt ordning och hjälper oss att lösa dem på rätt sätt i rätt tid!
Förutsättningen är att vi ber Honom om hjälp hela tiden och Han får vara i centrum hela livet! (intimitet med den Evige Guden).

Bild 2.
*Jesus Herre
på tronen.             **ProblemHur vill du ha det i ditt liv? Som den översta bilden eller som den nedersta?

Intimitet med den Evige är det viktigaste i livet. Det har ingen betydelse om du har pengar, vänner, framgång och lycka i denna världen, om du inte har utvecklat intimitet med den Evige tjänar allt annat ingenting till.

Människan skapades inte bara för att leva för den Evige, utan också för att leva med den Evige. Om du inte lever nära honom och om du inte på ett konkret sätt fått uppleva hans närvaro i ditt inre, då bör du söka honom med hela ditt hjärta och vara villig att offra allt du har för att få tag på det viktigaste i livet – intimitet med den Evige. (enligt bilden ovan).

Hör gärna av dig genom att skriva en kommentar! Vill du inte att den publiceras så skriv det i slutet!
Uppge din adress eller tel. om du vill ha kontakt!
Hälsningar Christer

4 svar på ”Relationer

 1. Citat: ” Om du ber Honom – Jesus om förlåtelse för all din synd….”

  Jag vill kommentera om det.
  Le-havdil (att differentiera),Hur man ska leva för att möjliggöra så att Skaparen i Hans nåd förser med Sin förlåtelse står i den judiska Bibeln och undervisades också av första århundradets historiska Ribi Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) från Nasaret (Ribi Yehoshuas undervisning finns på hemsidan Netzarim).

  Tan’’kh – t.ex. Yekhezqeil (”Hesekiel”) 18 utlovar förlåtelse till de och endast dem som gör sitt uppriktigaste att hålla buden i Torahn (inkl. att inte äta fläsk och skaldjur). Skaparen kan inte ljuga och ändras inte (Malakhi 3:6)!

  Ribi Yehoshua ha-Mashiakh levde och gjorde sitt bästa att praktisera Torahn, han dog oskyldigt och blev ett offer. På grund av detta kan Skaparen ge Sin förlåtelse för de tillkortakommanden (i att hålla mitzwot (”directives” or ”military-style orders) i Torahn) hos alla de som gör sitt uppriktigaste i att hålla Skaparens mitzwot i Torahn (precis som det utlovas i Yekhezeqeil 18).

  Ovanstående stycken implicerar att doktrinen ”frälsing genom tro på Jesus” strider emot Tan’’kh –den judiska Bibeln. En person som dör i det tillståndet att den personen inte gör sitt yttersta att praktisera mitzwot i Torahn icke-selektivt kommer enligt Tan’’kh (den judiska Bibeln) inte till ha-olam haba (vilket kristna skulle kalla för himlen).

  • Till Anders Branderud

   Först av allt måste jag understryka för dig och alla bloggbesökare att Yeshua ÄR GUDS SON och Han har av Gud Fadern själv fått sitt Namn Yeshua ha-Mashiakh, Yeshua betyder ”Herren är Frälsning” och ha-Mashiakh betyder Messias = Den Smorde! Namnet Jesus är det grekiska namnet som använts i snart 2000 år och det är samme Yeshua men uttalat på grekiska!

   Sedan måste det understrykas vad denne Yeshua själv sade och eftersom ”Han är Ordet” och ”Guds Son” så är det viktigt att lyssna till vad Han säger! I Joh. 3: 3 säger Yeshua/Jesus ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” och det säger Han till en av judarnas rådsherrar Nikodemus. Den som inte är född på nytt kan inte se Guds Rike och kan heller inte förstå Guds Ord. Guds ord är Ande och kan endast utgrundas med Andens hjälp”!
   Anders Branderud, här måste jag fråga dig – Är du född på nytt? Den som inte är född på nytt kan inte se Guds Rike och kan heller inte förstå Guds Ord. Guds ord är Ande och kan endast utgrundas med Andens hjälp!

   Det står i 1 Kor. 2: 8-10, 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande – och i vers 14 – 15: En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Därför är det ännu en gång dags att uppmana dig att göra som jag visade i det blogginlägg du kommenterar – Öppna ditt Hjärta för Honom som kan frälsa din själ och släpp in Honom på hjärtetronen eller som det står i Apg. 2: 38, ”Omvänd er och låt er alla döpas i Yeshua Messias namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva”.

   Sedan skriver du i kommentaren om vad Hesekiel säger och att Skaparen inte kan ljuga.
   Vi börjar med Hesekiel där det står väldigt mycket om Guds straff och om Guds nåd! Så här står det i kapitel 18 som du citerar: i Hesekiel 18: 31 står det; ”Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande”. Det är exakt det Yeshua/Jesus säger enligt ovan och det är så man gör som jag uppmanade dig till för att få ett nytt hjärta och en ny Ande!

   Nu till det om ”Skaparen som inte kan ljuga” som du skrev!
   Det är helt rätt Han kan inte ljuga eller ens säge emot sig själv! Därför är det oerhört Viktigt att du inte plockar bort någon del av skriften, den måste nämligen läsas och utrannsakas genom den Helige Ande och då kan man inte ta bort en del och kalla det som är kvar för Guds Ord! Gud är inte delad!
   Det står i Psalm 119:160 ”Summan av ditt ord är sanning”, och då kan man inte ta bort någon del av Guds Ord, som t.ex: Jesaja 52: 13 – 15: 13 ”Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. 14 Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. 15 Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört”
   och i Jesaja 53:1 – 11 står det: 1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

   4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

   7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. 8 Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? 9 Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.

   10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär”.
   Så här säger en av hans Talmider = lärjunge, Petrus / Kefas i Apostlagärningarna 2:36 – 39. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Yeshua som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Yeshua Messias namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

   Ja, – Anders, så får mitt svar bli till dig men jag vill be dig att innan du går ifrån datorn, knäpp dina händer och ta emot Yeshua i ditt hjärta, för Han Har Förlåtit dig alla synder! Det är redan gjort, så nu hänger det på dig att ta beslutet – Bed: Tack Yeshua för att du gjorde det för mig och Tack Helige Fader för att du redan från början hade denna räddningsplan för mig! I YESHUA Namn Amen!

   Med Välsignelse
   Christer

 2. Inom logik och vetenskap fungerar det så att den som hävdar något okänt alltid har bevisbördan på sig. Att hävda att ”NT” innehåller Skaparens Ord är ett antagande. Den som hävdar detta har bevisbördan på sig att bevisa att så är fallet. De logiska implikationerna av Devarim (av-Judaiserat till ”5:e mosebok”) 13:1-6 är att en bok som utger sig vara Skaparens Ord ska vara i enlighet med Torah (”Moseböckerna), eller annars utgör boken en falsk profet-utsaga. Den som hävdar att ”NT” är Skaparens Ord har således bevisbördan på sig att bevisa att hela ”NT” är kompatibelt med Torah. Det är inte en vetenskaplig metodologi att anta att ”NT” är korrekt.

  Uttalanden som ”John 3:16”, utgör adderandet av ett mitzwah (direktiv) till Torah, vilket är förbjudet enligt Torah (Devarim 13:1-6). NT innehåller ord som

  Ribi Yehoshuas talmidim (lärlingar) Netzarim aldrig kan ha yttrat. Netzarim var i god ställning i den judiska gemenskapen under hela deras livsstil: http://bloganders.blogspot.com/2010/07/netzarim-var-i-god-stallning-i-den.html

  Detta implicerar att de omöjligen kan ha lärt ut att människor ska sätta sin tro på en ”inkarnerad människog*d”. Mashiakh (Messias) som beskrivs i Tan’’kh (som många kristna kallar det ”Gamla Testamentet” ska inte vara g*domlig: http://bloganders.blogspot.com/2010/07/should-messiah-in-hebrew-mashiakh-be.html)

  Jag har läst Yeshayahu (av-Judaiserat till Jesaja) 53 på hebreiska enligt en översättning i enlighet med etymologi. De verserna handlar om den historiska Torah-läraren Ribi Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) från Nasaret. Jag rekommenderar denna etymologiska översättning och kommentar till verserna(“What all of the earliest extant Judaic mss. Say; No Nonsense, No-Agenda, No-Holds-Barred, Deal-with-it, Historical Translation” på hemsidan http://www.netzarim.co.il (”History Museum” (vänstermenyn); Mashiakh (”toppmenyn”); “Mâshiakh of Tana”kh Subverts Tana”kh to be the Mâshiakh?”)

  I Mashiakh-sektionen så kommer du också finna många verser I Tan’’kh som bekräftar att Mashiakh kommer att föra människor till Torah-observans (vilket inkluderar inte äta fläsk, inte äta skaldjur, inte be till Jezus, etcetera).

  Citat Christer: ” Därför är det oerhört Viktigt att du inte plockar bort någon del av skriften,”

  Skaparen säger att det är förbjudet att lägga till och dra ifrån mitzwot (direktiv eller ”military-style orders”)) – Devarim (”5:e mosebok”) 13:1. Ändå gör just kristna det. De strider mot Skaparens Ord, som du i ditt inlägg sade är Sanning.

  För att då diskutera Yekhezeqeil (av-Judaiserat till ”Hesekiel”) 18 så borde du läsa alla verser i kapitlet, vilka bekräftar vad jag sade. I vers 31 står det att man ska kasta av sig alla ”peshaim”. Det betyder: ”Upproriska och brottsliga/kriminella överträdelser mot Torahn”. När man medvetet överträder direktiven i Torahn så blir man avskuren från ha-berit (pakten) med Skaparen. Det beskrivs i Torahn och det kallas kareit (http://bloganders.blogspot.com/2010/07/how-to-be-grafted-in-and-cut-off-from.html). Då säger Skaparen att de ska göra sig ett förnyat hjärta och en förnyad ruakh (det är ens ”sentience”, känslor och sinnesrörelser). De verserna är alltså helt i enlighet med resten av Tan’’kh. Notera också att versen säger att det är du som ska kasta av dig Torah-överträdelserna (alltså: Upphör att bryta mot Torahn) – ingen kommer att göra det åt dig!
  Tehilim (”Psaltaren”) 1, Mishlei (av-Judaiserat till ”Ordspråksboken”) 2 och många fler verser beskriver mig och alla andra som gör sitt bästa att praktisera Torahn icke-selektivt. Det är tydligt från Tan’’kh att de som gör sitt bästa att praktisera Torahn icke-selektivt kan förstå vad Skaparen har sagt i Sitt Ord.

  Det står i Devarim (av-Judaiserat till ”5:e mosebok”) 13 att man inte ska lyssna till någon som tar bort eller lägger till direktiv från Torahn (precis som kristendomen gör) och sedan följa ”elohim akherim” (andra g*dar ) som det israeliska folket inte känner till. En ”inkarnerad människo-g*d” är totalt främmande från Tan’’kh och Torahn förbjuder att följa en dylik. Jag tänker således inte följa din uppmaning att be till din g*d. Det är enligt Torahn avg*dadyrkan – vilket är strängt förbjudet.

  Slutligen: Den grekiska motsvarigheten till svenskans ”J*sus” är inte endast en grekisk translitteration, utan det är en synkretisering av en translitteration av namnet Yehoshua, kombinerat med suffixet från den grekiska g*den Z*us. Detta finner du bevisat på ovanstående Netzarim-hemsida ( ”History Museum”; ”I*sous name” (toppmenyn) ).

  Den etymologiska betydelsen av namnet Yehoshua är följande: ”ha-Sheim [är] nationell-räddning eller militär-räddning; kontraherat till tillnamnet ישוע (Yeshua), från den oanvända roten ישע (att befria nationellt eller militärt; att rädda nationellt eller militärt.) Termen används aldrig för den hellenistiska (avg*dadyrkande) konceptet av ”personlig frälsning” i Bibeln eller i judendom).

  Verbet används i hiphil-formen הושיע (hoshia; han räddade nationellt eller militärt, befriade nationellt eller militärt, eller kom till räddning nationellt eller militärt). Verbet används på samma sätt som dess engelska motsvarighet som använde i det gamla väst: ”Kavalleriet kommer att rädda oss” – förutom för att det för judar är ha-Sheim som kommer att rädda oss (nationellt och militärt från våra fiender).

  Det finns inget stöd för den avg*dadyrkande kristna ”personliga frälsning”-doktrinen. På den personliga nivån finns det istället kipur – som är begränsad till dem som gör sitt yttersta att hålla Torah.” [citat från ovanstående Netzarim-hemsida; Glossaries]

  Den som läser detta och vill följa Ribi Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) måste leva som han och hans efterföljare Netzarim levde, vilket är att göra sitt bästa att praktisera mitzwot (direktiven) i Torahn.

  Det är väldigt meningsfullt och jag rekommenderar det till era alla!

  Var välsignade när ni gör ert bästa att följa Torahn!

  Vänligen,
  Anders

  • Shalom Anders och välkommen tillbaka!
   Jag kommer inte att kunna svara på ditt inlägg direkt mer än så här för jag är på en släktträff några dagar!
   Men jag återkommer snart!
   Välsignelser
   Christer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.