Sanningen….mera om Sanningen!

Ja nu var det länge sedan jag skrev på min blogg. Men det har haft sina ”randiga skäl”, jag har varit sjuk en längre tid och det har orsakat dröjsmålet Bl.a.

Det Herren lagt på mitt hjärta för denna gång är den förvirring jag upplever, angående Jesua/Jesu gudom, i de flesta religiösa led både i nyhetsflödet och på bloggar och andra media! Jag har sett ett par inlägg som är inne på det jag vill säga i det här inlägget!

Det finns en som alltid vill få oss att tappa orienteringen i Guds ord och i tillvaron, och hans röst borde vi känna igen vid det här laget!

Så som han talade till Eva i paradiset så talar han än i dag och hur var det när han frestade vår Frälsare Jesua när han gick här på jorden? Jo då ifrågasatte han som vanligt Guds Ord när han sa ”Om du är Guds Son, …….. ”! (Matt.4:3,6).

Jag tror att det beror på att man inte läser hela GUDS ORD som det är skrivet, utan vi har i denna sönderhackade tillvaro lärt oss att leva i typ ”seriefigurernas pratbubblor”.

Vad är det som har fått många i kristenheten och i den religiösa världen att lyssna på den rösten!??

Jag menar att TV tittandet och spelandet med korta kommentarer i alla media där det inte finns något längre samband i texter eller medelanden, typ SMS m.fl. ”sociala media” som vi använder i dag! För att inte tala om våra biblar som har ”överskrifter” och kommentarer som snabbt och effektivt tar bort koncentrationen på det vi läser eller ska läsa i Gudsordet, så att den Helige Ande inte kan leda oss rätt i det Fadern och Sonen vil säga till oss! För att inte tala om ”teologins” sönderhackande av det som Gud vill säga i sitt Ord!

Jesua ÄR GUDS SON och inget annat! Enligt Jesua själv – och eftersom Han ÄR Ordet, så varför lyssnar och läser vi inte som det står i skriften!? ”Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet”. (1Joh.5:12)

Det är ett faktum man inte kan komma förbi, för har man börjat att ”tumma” på Guds Ord så har man lyssnat till den röst som Jesua själv sade till ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” (Matt.4:10b)

Jag har studerat Guds Ord i många år och har inte hittat en enda gång där det står att Jesua är Gud! Om du hittar något ord som säger det så har du lyckats få till en hel radda med motsägelser i Guds Ord och då är det dags att ompröva hela bibelns trovärdighet.

För att inte bli för ”teologisk” ska jag ta och visa på vad ORDET själv säger!

”Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom”. (Joh.3:36).

”för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom”. (Joh.5:23).

9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. 10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst kom från himlen: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje”. (Mark.1:9-11)

”15 Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” 16 Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesua sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen”. (Matt.16:15-17.)

”Jesua sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” (Joh.20:17)

Här har vi Jesuas egna vittnesbörd till och av sina lärjungar och här kommer vittnesbörd från en annan av dem, nämligen Johannes.

”Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesua Messias/Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig. (1Joh. 1:3b-4)

22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus/Jesua är Kristus/Messias? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet”. (1Joh.2:22–25)

”14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Den som bekänner att Jesus/Jesua är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud”. (1Joh. 4:14–15)

 ”5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son”? (1Joh.5:5)

”9 Den som inte förblir i Kristi/Messias lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. (2Joh.1:9)

Jag vill även visa på vad Paulus säger i sina brev och sedan slutar vi i Uppenbarelseboken.Så här säger Paulus i Efesierbrevet!

”15 Sedan jag hört om er tro i Herren Jesua och er kärlek till alla de heliga, 16 upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. 17 Jag ber att vår Herre Jesua Messias Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.
20
Med denna kraft verkade han i Messias, när Han (Gud) uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans (Jesuas) fötter, och honom (Jesua) som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.. (Ef.1:15-23) (inom parenteser mina tillägg).

och i Kolosserbrevet säger han följande……

”13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom (sonen) är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen”. (Kol.1:13-20)

Det är oerhört viktigt att inte stanna här i någon slags ”teologisk” diskussion, utan låta Ordet få fortsätta att förklara i Den Helige Andes ljus vad Ordet säger på andra ställen, så att vi inte får svårt att orientera oss! Paulus säger följande i Korinterbrevet:

22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Messias alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Messias som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har Han (Gud Fadern) lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Messias. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla”. (1Kor.15:22-28)

När jag fortsätter läsa Ordet ända till sista orden i Bibeln, Uppenbarelseboken, så finner jag samma undervisning där!

Lammet inför tronen och han som fått namnet över alla namn är beskriven tillsammans med Gud Fadern hela tiden!

”16Jag, Jesua, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.” (Upp.22:16).

Han säger inte att jag är Gud!

Den EVIGES Välsignelser över er som läst detta!

Lars-Christer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.